امیر جواهری لنگرودی: با همبستگی فزونتر و تحریم انتخابات؛ بی چهره گی “امپراطوری دروغ” را بر ملا سازیم!

تحریم قاطع وهمه جانبه و پُر تحرک، عدم شرکت درانتخابات مجلس اسلامی پاسخ روشن کارگران و زحمتکشان کشور به مدعیان دروغین دفاع ازمنافع مردم و ایران است! ….

————————————————-

2663

با همبستگی فزونتر و تحریم انتخابات؛ بی چهره گی “امپراطوری دروغ” را بر ملا سازیم!

امیر جواهری لنگرودی
amir_772@hotmail.com

تحریم قاطع وهمه جانبه و پُر تحرک، عدم شرکت درانتخابات مجلس اسلامی پاسخ روشن کارگران و زحمتکشان کشور به مدعیان دروغین دفاع ازمنافع مردم و ایران است!

چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه خامنه ای رهبری “امپراطوری دروغ” طی سخنرانی ای درتهران مردم را به شرکت درراهپیمایی ۲۲ بهمن ماه وانتخابات مجلس شورای اسلامی فراخواند وخطاب به آنان گفت:«حتی اگرازمن هم خوشتان نمی آید، لااقل به خاطر علاقه به ایران در انتخابات شرکت کنید.» او فراتر از این هم رفت و گفت: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید پای صندوق رأی بیاید.»  خامنه ای در ادامه تأکید کرد : « اگر کسی انگیزۀ دینی و انقلابی [هم] ندارد، اما، میهن عزیز را دوست دارد لازم است به پای صندوق های رأی بیاید.» خامنه ای همچون دفعه گذشته اعلام داشت :« اگر از من هم خوشتان نمی‌آید، به خاطرایران و کشوردرانتخابات شرکت کنید».

ترجمان این حرف روشن است دروضعیت بحران همه جانبه امروزکشور،همچون دیروز«ایران» اسم رمزدیگری برای دوام وبقای نظام «جمهوری اسلامی» است. بنابراین، شرکت درانتخابات «به خاطرایران» هیچ معنایی جز رأی دادن به جمهوری اسلامی و به سیاهی لشکر این نظام بدل شدن ندارد … چه وقاحتی آشکارتر ازاین در وضعیتی که در پایان هفته آبان و هفته سوم دی ماه۱۳۹۸؛ تند وتیزترین شعارها برعلیه شخص ایشان با مضمون : « کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر قاتل را ستایش کنیم » و همچنین کل حاکمیت سیاه اسلامی را با شعار : « جمهوری اسلامی / نمی خوایم ، نمی خوایم » ویا دروضعیتی که صدای فرزندان مردم در کل دانشگاههای کشورو درخیابان های کشورشعار : « نه اصلاح ، نه سازش / اعتصاب و انقلاب » درگوش هر شنونده ای می پیچد . خامنه ای انگارطنین این صدا ها را نشنیده و تازه به خودش مدال می دهد و می گوید: ” آگر از من خوشتان نمی اید » . مردم با تمام وجود خود می گویند : « مرگ بردیکتاتور» و یا « کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر الدنگ را ستایش کنیم»… مردمان جامعه ما به صد زبان و به قیمت خاک و خون افتادن فرزندان ۱۵۰۰ تن دختروپسرخویش، به زندان و شکنجه کشاندن بیش از۱۰۰۰۰ نفر،فریاد میزنند که کل نظام را نمی خواهند ، با این همه آن آدم کش خود اوباش، که با پررویی و با وقاحت مردم کف خیابان را ” اوباش ” قلمداد کرده بود و برای کشتار فرزندان مردم فرمان ” آتش به اختیار ” را به جیره خواران خود داده بود … امروز ازهمان مردم می خواهد نه به خاطرخود ، بلکه به خاطر « ایران » در فراز ۲۲ بهمن سالگرد انقلاب، شرکت نمایند وبه انتصاباب فرمایشی رای بدهند ….

اینان وقتی پای “یوم الله” به میان می آید. اسم ایران را به میان می کشند و گرنه پائین و بالای اینها همواره بحث اسلام است . حفظ حریم ولایت ومدافع حرم شدن …. جمهوری اسلامی گفگیرش به ته دیگ خورده است و می خواهد اینباربا فریب کهنه “ناسیونالیسم”، ودروغ ایران دوستی و اینکه گویا امنیت ایران درگرو به خیابان آمدن “یوم الله”۲۲بهمن وشرکت به پای صندوق های انتخابات و رای دادن ، کشور را ازورطه سقوط ساقط می گرداند.
این بیان نشانگراینستکه؛ “امپراطوری دروغ” تا به امروزهیچگاه به خاطر امنیت مردم وکشور چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی عمل نکرده است. حتی خمینی که میزان را “رای ” مردم می دانست ، کمتربهایی به منافع توده مردم داده و بلکه همواره منافع جمهوری اسلامی را برای حفظ خودش از اوجب واجبات می دانست و آنرا برهرچیزی ارجح می شمرد.!

مردم نباید فریب این دروغگویان امتحان پس داده را بخورند و به پای صندوق های رای بروند. دروغگویانی که دربرابرلذتِ قدرت بی‌حساب وکتابی که همه ازاوفرمان برند و طاعتش را بر جای آورند می‌تواند به‌سادگی ازمنافع حقیرخویش بگذرد؟ غروروخودخواهی این صحنه سازان مردم فریب که حتی به خود اجازه‌ این را هم ندادند تا ازخانواده‌هایی که به فرمان او بعنوان فرمانده کل قوا، هواپیمایی را به موشک بستند؛ و۱۷۶ نفرجان باختند، عذرخواهی کند؟

ما نباید امنیت کشورمان را با امنیت جمهوری اسلامی اشتباه کنیم .نه به انتخابات و تحریم قاطع آن ضامن پاسداری از خون سرخ هزاران هزارتن ازفرزندان این مزر و بُوم استکه بر سنگفرش خیابان های ما ریخته شده ویا فرزندانی که طی دوکشتارخونین تابستان دهه شصت، آنان را دردرون زندان ها به دارآویختند وبدن های خونین آنان را درگورهای جمعی خاوران های ایران بی هیچ نشانه گذاری و نام و آوازه ای ازآن جان های آرمانخواه به خاک سپردند.

جمهوری اسلامی رفتنی ایست باعدم شرکت گسترده ومیلیونی خویش وتحریم پُرتحرک انتخابات مجلس، به جمع کردن این نظام سرعت بدهیم!

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۰۷ فوریه ۲۰۲۰

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.