مرکل ائتلاف با راست افراطی را نکوهش کرد

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه به تندی به از ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد با راست افراطی در ایالت تورینگن انتقاد کرد. ….

—————————————-

اتحاد احزاب نئونازی با احزاب دمکرات مسیحی و لیبرال ها

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه به تندی به از ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد با راست افراطی در ایالت تورینگن انتقاد کرد.
«در مجلس ایالتی تورینگن برای این که به هر قیمتی از نخست‌وزیر شدن کاندید حزب چپ(۳۱٪ آرای انتخابات اکتبر)جلوگیری کنند، افتضاحِ نخست وزیر شدن کاندید لیبرال حزب دموکرات‌های آزاد(۵٪ آرای انتخابات اکتبر)با حمایت حزب فاشیست آلترناتیو برای آلمان(۲۳.۴٪ آرای انتخابات اکتبر) را به جان خریدند.

دیروز ائتلاف با حزب فاشیستی AFD تابویی بود که دموکرات‌های آلمان بر سرش توافق داشتند؛ وقایع دیروز تورینگن گویی سدی که مقابل همکاری با فاشیست‌ها وجود داشت شکست. از دیروز شهرهای مختلف آلمان شاهد تظاهرات و اعتراض است و بسیاری خواهان کناره‌گیری نخست وزیر و اعلام انتخابات مجدد اند. رهبران فاشیست AFD در مصاحبه‌های متعدد از فروریختن سد انزوا و ائتلاف علیه چپ‌ها ابراز خشنودی می‌کنند؛احزاب میانه هم که تا به امروز با شعار‌«نه چپ و نه راست»کمپین می کردند بر سر بزنگاهی هستند که باید با دموکراسی و احزاب فاشیستی تعیین تکلیف کنند تا بتوانند اعتماد عمومی رو بازسازی کنند.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.