هم بستگی بین المللی با اعتصاب فلزکاران در ترکیه

از نیروهای طبقۀ کارگر و جنبشهای ترقی خواه همۀ کشورهای جهان تقاضا می کنیم که از اعتصابیون در مقابل رژیم بیش از پیش استبدادی اردوغان و دولتش -که خدمتگزاران سرمایه اند- پشتیبانی کنید.
فلزکاران ترکیه، ما با فعالیت شما اعلام همبستگی می کنیم. مطمئن باشید که جنبش کارگر بین الملل با مبارزۀ شما همراه خواهد بود. ….

———————————–

2641

هم بستگی بین المللی با اعتصاب فلزکاران در ترکیه

بیش از صدهزار فلزکار در ترکیه خود را برای به راه انداختن اعتصاب آماده می کنند. بخش مهمی از آنان از ۵ فوریه ۲۰۲۰ اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد. این حرکت به دنبال یک جریان طولانی مذاکره با صاحبکار صنایع
فلزی صورت می گیرد- این صنعت، هستۀ استرتژیک عرضۀ بخش مهمی از صادرات را تشکیل می دهد که برای اقتصاد ترکیه نقشی حیاتی دارند. صنایع فلزی، بخشهائی مانند اتوموبیل سازی، تولید همه گونه لوازم خانگی و قطعات ماشین ها، که برای فعالیت دیکر بخش ها اساسی هستند.

از دیدگاه تاریخی و در جریان سال های اخیر، کارگران فلزکار فعال ترین نقش را در مبارزات کارگری و صنفی ترکیه داشته اند. از سال ٢٠١٨ به بعد، اقتصاد ترکیه با بحرانی مواجه بوده که همراه با تورم و گرانی و کسادی باعث گرانی زندگی و افزایش بیکاری شده است. مبارزۀ فلزکاران می تواند گشایندۀ مرحلۀ جدیدی از مبارزۀ مردم با استبداد اردوغان باشد. توان آنرا دارد که تمامی تقویم اجتماعی را پیرامون حقوق و درخواست های طبقۀ کارگر و زحمتکشان متمرکز سازد. در صحنۀ چنین مبارزه ای طبیعی خواهد بود که جوانه های آزادیخواهی به گل بنشینند. همانگونه که مبارزات انقلابی کارگران منطقه خاورمیانه: ایران، عراق، لبنان یا در شمال آفریقا: الجزایر و سودان یا مبارزات در مناطق دورتری چون اروپا – مبارزات سندیکائی در فرانسه- یا در آمریکای لاتین: هائیتی ، پورتوریکا، اکواتور، شیلی، بولیوی و کلمبیا که خواستهایشان از حد درخواست معیشت گذشته است.

کارگران، شعار مشهوری را که در عصیان مردمی پارک گزی استانبول سر داده می شد را دوباره فریاد می زنند: این هنوز آغاز راه است، مجادله ادامه دارد.

از نیروهای طبقۀ کارگر و جنبشهای ترقی خواه همۀ کشورهای جهان تقاضا می کنیم که از اعتصابیون در مقابل رژیم بیش از پیش استبدادی اردوغان و دولتش -که خدمتگزاران سرمایه اند- پشتیبانی کنید.

فلزکاران ترکیه، ما با فعالیت شما اعلام همبستگی می کنیم. مطمئن باشید که جنبش کارگر بین الملل با مبارزۀ شما همراه خواهد بود.

برای اعلام هم‌بستگی با این اعتصاب می‌توانید امضای خود را به این آدرس ارسال کنید:
metalstrikesolidarity@gmail.com

منبع: RdeMed

———————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.