عادل بهرامی، پناهجوی کرد کە از سوی دولت ترکیە بە ایران دیپورت شدە بود، بە بازداشتگاه اطلاعات ارومیە منتقل شدە است

نهادهای امنیتی وی را بە “عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون” متهم کردند و جان وی در خطر است. ….

——————————————-

2635

عادل بهرامی، فعال سیاسی کرد کە روز پنجشنبە ۵ دی‌ماه همراه با ٣٣ پناهجوی دیگر توسط دولت ترکیە از مرز استان آذربایجان غربی بە ایران دیپورت شدە بود، طی روزهای گذشتە بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است. وی پس از دیپورت بە ایران بە مدت چند هفتە در بازداشتگاه اطلاعات خوی بازداشت بودە و چند روز نیز بە زندان خوی منتقل شدە بود و جهت ادامە مراحل بازجویی بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است. نهادهای امنیتی وی را بە “عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون” متهم کردند و جان وی در خطر است.

دامنه‌ی تهدید جانی پناهندگان کرد به ۳۳ مورد اخیر محدود نمی‌شود. برپایه‌ی گزارشات سازمان هه‌نگاو، «کامران حیدری» فعال سیاسی کرد که هم‌اکنون در یکی از کمپ‌های رومانی به‌سر می‌برد، از سوی مسئولین دولتْ مطلع شده است که به زودی به ترکیه و یا ایرانْ دیپورت خواهد شد.

————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.