بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه در حمایت از همکاران انجمن صنفی خراسان شمالی

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه  ضمن محکوم کردن احکام صادره برای همکاران عضو انجمن صنفی خراسان شمالی خواستار لغو احکام غیر انسانی بر علیه این همکاران می باشد. ….

——————————————–

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه در حمایت از همکاران انجمن صنفی خراسان شمالی

آتشم در جان
ولی از شکوه لب خاموش بود.
زندان ۴۱ سال
شلاق ۲۲۲ ضربه
تبعید: سرای وطن
توبیخ: درج در پرونده  انسانی آنها
اینبار هفت معلم از شمال شرقی ایران  ادامه دهنده راه انبیا!
جرم آنها اختلاس دزدی و غارت اموال عمومی نیست.
تنها طلب معیشت، زندگی بهتر،اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی است.
این تکرار مکررات همواره ادامه دارد.
زیرا در یک سو حکومتیان قرار دارند.
و در سویی دیگر فعالین صنفی که اینبار آتش در جان دارند.
و لب خاموش آنها با عمیقتر وگسترده تر شدن اعتراضات در دفاع از همکاران خود آتشفشان خواهد شد.
صادر کنندگان چنین احکامی بدانند.

ازجمله مهمترین ملاکهای مشروعیت هر نظامی رفتار عادلانه با منتقدین و چگونگی تعامل با اهالی فرهنگ بوده وهست.

درحالیکه اختلاسگران و دشمنان آرامش جامعه بدون کوچکترین مانعی همچنان مشغول وارد نمودن خسارتهای جبران ناپذیر به منافع ملی وسلامت جسم و روان مردم هستند،همکاران فرهنگی ما بجرم مطالبه گری معیشتی برقراری عدالت آموزشی با اعتراضات کاملا مدنی و بدور از هرگونه خشونت به تبعیضات نهادینه شده درکشور، باید خود وخانواده هایشان به اشکال مختلف مورد انواع آزار و اذیت از قبیل، توبیخ، تبعید، زندان و بعضا اخراج مواجه شوند.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه  ضمن محکوم کردن احکام صادره برای همکاران عضو انجمن صنفی خراسان شمالی خواستار لغو احکام غیر انسانی بر علیه این همکاران می باشد.

۹۸/۱۱/۱۱

https://t.me/joinchat/AAAAAEOG5VQnRBU88ORIkA


————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.