فراخوان به هم بستگی بین المللی با اعتصاب فلزکاران در ترکیه

در آستانه ی اعتصاب کارگران  فلز ترکیه با شرکت بیش از صد هزار کارگر، حزب کارگر انقلابی، با احتساب ممنوعیت به احتمال قوی این اعتصاب توسط دولت اردوغان، کمپینی را در حمایت و همبستگی بین الملی با کارگران اعتصابی آغاز کرده است. شما نیز می توانید با ارسال امضا و حمایت خود به این آدرس ایمیل metalstrikesolidarity@gmail.com همبستگی خود را اعلام کنید. ….

———————————————-

می توانید  ویدیویی که پیشینه ی این اعتصاب را نشان می دهد در این لینک ببینید

اعتصاب، تصرف، مقاومت
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

بیش از صدهزار فلزکار در ترکیه خود را برای به راه انداختن اعتصاب آماده می کنند. بخش مهمی از آنان از ۵ فوریه ۲۰۲۰ مطابق با ۱۳۹۸ اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد. این حرکت به دنبال یک جریان طولانی مذاکره با صاحبکار صنایع فلزی صورت می گیرد- این صنعت، هستۀ استرتژیک عرضۀ بخش مهمی از صادرات را تشکیل می دهد که برای اقتصاد ترکیه نقشی حیاتی دارند. صنایع فلزی، بخشهائی مانند اتوموبیل سازی، تولید همه گونه لوازم خانگی و قطعات ماشین ها، که برای فعالیت دیکر بخش ها اساسی هستند. از دیدگاه تاریخی و در جریان سال های اخیر،کارگران فلزکاری فعال ترین نقش را در مبارزات کارگری و صنفی ترکیه داشته اند.

از سال ٢٠١٨ به بعد، اقتصاد ترکیه با بحرانی مواجه بوده که همراه با تورم و گرانی و کسادی باعث گرانی زندگی و افزایش بیکاری شده است. همانگونه که می توان حدس زد، یک چنین اقتصادی، شرایط غیر قابل تحملی را برای مردم کارگر به بار می آورد که هر دم ممکن است به دام فقر عمیق بغلطند. فلزکاران بار دیگر مانند یخ شکنان واکنش نشان می دهند تا اینکه تمامی مردم زنجیرهای استبدادی را که سدهای بزرگی در مقابل مبارزۀ طبقۀ کارگر، جوانان و عموم مردم بپا کرده، تکان داده ، بشکنند.

فلزکارانی که خود را برای اعتصاب آماده می کنند با نظر به اعتصابات قبلی شان بخوبی می دانند که دولت، با عذر بی معنای امنیت ملی با آنها رو در رو خواهد شد. حکومت، سه اعتصاب قبلی فلز کاران، همچنین اعتصاب بزرگ بخش شیشه سازی، بخش پترو شیمی و وسایل نقلیه عمومی و کارکنان بانک ها را ممنوع کرد.

باز یکبار دیگر صاحبکاران اعتصابیون را به ممنوعیت تهدید می کنند. ممنوعیت اعتصاب کارگران از جانب دولت، بدون تردید نامشروع، غیر قابل قبول و غیر قانونی است. دادگاه قانون اساسی، حکم کرده است که ممنوعیت اعتصابات قبلی با امضای رئیس جمهور اردوغان و حکومتش، غیر قانونی بوده، به آنها دستور داده است که به اعتصابیون خسارت بپردازند!
بر اساس این رای، سندیکای کارگران فلزکاری متحد یکی از اعضای دیسک ( کنفدراسیون سندیکاهای ترقی خواه ترکیه) و صنایع متحد،  مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرده اند و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. این اظهارات در تظاهرات کارگری درشهر کارگری  بورسا در حضور ده ها هزار نفر ادا شده است. همان روز در شهر کارگری دیگری بنام قبضه بنا به فراخوان سندیکای فلزکاران ترک عضو (کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه) ، ده ها هزار نفر تجمع کرده و به کارفرمایان هشدار دادند که با خواست هایشان توافق کنند. حتی سندیکای سومی نزدیک به حزب اردوغان، خود را برای اعتصاب آماده می کند. تقریباً هر روزهزاران کارگر در کارخانه هایشان، هنگام تغییر شیفت راهپیمائی می کنند؛ چند ساعتی دست از کار می کشند و شروع به تشکیل کمیته های اعتصاب می نمایند تا افزایش حقوق ناچیز پیشنهادی را پس زنند یا به رد قراردادهای سه سالۀ پیشنهادی کارفرمایان- به جای سیستم قبلی مذاکرات گروهی دوساله- بپردازند.

این مبارزۀ فلزکاران می تواند گشایندۀ مرحلۀ جدیدی از مبارزۀ مردم با استبداد اردوغان باشد. توان آنرا دارد که تمامی تقویم اجتماعی را پیرامون حقوق و درخواست های طبقۀ کارگر و زحمتکشان متمرکز سازد. در صحنۀ چنین مبارزه ای طبیعی خواهد بود که جوانه های آزادیخواهی به گل بنشینند. همانگونه که مبارزات انقلابی کارگران منطقه خاورمیانه: ایران، عراق، لبنان یا در شمال آفریقا: الجزایر و سودان یا مبارزات در مناطق دورتری چون اروپا – مبارزات سندیکائی در فرانسه- یا در آمریکای لاتین: هائیتی ، پورتوریکا، اکواتور، شیلی، بولیوی و کلمبیا که خواستهایشان از حد درخواست معیشت گذشته است.

کارگران، شعار مشهوری را که در عصیان مردمی پارک گزی استانبول سر داده می شد را دوباره فریاد می زنند: این هنوز آغاز راه است، مجادله ادامه دارد.
همبستگی بین المللی ضروری و فوری است! کارفرمایان روی پشتیبانی رژیم استبدادی حساب می کنند؛ برعکس، آنچه کارگران می توانند به آن اعتماد کنند نیروی سازمان یافته شان و همبستگی کارگری بین المللی است. کارخانجاتی که در اعتصاب به سر می برند فورد، رنو، فیات، مرسدس و بسیاری کارخانجات مشابه انترناسیونالیستی هستند که رفقای کارگر دیگر کشورها را هم استثمار می کنند.

ما از شما می خواهیم که پتیشن کوتاه زیر را به اسم سندیکا، انجمن، شرکت، سازمان حرفه ای، سازمان توده ای، کمیتۀ محله، حزب یا سازمان سیاسی، مجله یا نشریه سوسیالیستی یا به نام خودتان بعنوان سازمانده سندیکائی یا فعال در یک زمینۀ دیگر، روشنفکر یا عضو حزب سیاسی، به مثابه همبستگی با جنبشی امضاء کنید که می رود تا به یکی از حوادث مهم این کشور بدل شود؛ کشوری که سال های زیادی زیر مشت های آهنین استبداد اردوغان زندگی کرده است.

ما احزاب امضاء کننده، سندیکاها، رهبران، همچنین هواداران مبارزۀ طبقاتی کارگران و روشنفکران، از این درگیری مهم فلزکاران ترکیه علیه سرمایه جهانی و محلی حمایت می کنیم و همبستگی کامل خود را با اعتصاب شان اعلام می داریم در صورت ممنوعیت اعتصاب، ما اعلام می کنیم که مطابق با قانونگذاری و موارد قضائی ترک، همچنان که بر اساس نرم های قضائی بین المللی موجود، آنان حق مقاومت در برابر این عمل غیر قانونی را دارند که از حق اعتصاب خود دفاع نمایند و تن به ترک محل کارشان ندهند.

ما متعهد می شویم که فعالیت هائی مبنی بر همبستگی با اعتصابیون برپا کنیم. چرا که آنان با گردآوردن نیروهایشان برای نان و آزادی در ترکیه مبارزه می کنند. ما در مقابل مخالفت احتمالی دولت نسبت به حق قانونی اعتصاب و ممنوع کردن این فعالیت های مهم، واکنش نشان خواهیم داد. ما از نیروهای طبقۀ کارگر و جنبشهای ترقی خواه همۀ کشورهای جهان تقاضا می کنیم که از اعتصابیون در مقابل رژیم بیش از پیش استبدادی اردوغان و دولتش – که خدمتگزاران سرمایه اند- پشتیبانی کنید. فلزکاران ترکیه، ما با فعالیت شما اعلام همبستگی می کنیم. مطمئن باشید که جنبش کارگر بین الملل با مبارزۀ شما همراه خواهد بود.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.