اخراج معدنچیان ایرانی در پی اقدام اعتراضی

در پی اعتراض به سطح پایین دستمزدها و عملکرد تبعیض آمیز پیمانکاران در رابطه با مسائل مربوط به اشتفال، تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران معدن سنگ آهن چادرملو اخراج شدند. ….

—————————————-

در معدن سنگ آهن چادرملو در استان یزد حدود ۵۰۰۰ کارگر مشغول به کار می باشند که بیشتر آنان از طریق تعدادی پیمانکار مستقل استخدام شده اند. در تاریخ ۲۵ ماه ژانویه، ۳۰۰ کارگر که توسط شرکت پیمانکاری مستقل بهاوند باراد استخدام شده بودند، هنگام تجدید قراردادهای کاری خود، در حرکتی اعتراضی، دست از کار کشیدند.

کارگران در نظر داشتند که اتحادیه ای تشکیل دهند تا با دستمزدهای پایین و طرح ناعادلانه طبقه بندی مشاغل که موجب ایجاد تبعیض علیه کارگران پیمانکاری است، مقابله نمایند. به دنبال اعتصاب، کارفرما این کارگران را اخراج نمود. اعتراضات کارگران این معدن در حال حاضر ادامه دارد.

گروه دیگری از ۳۰۰ کارگر که از طریق پیمانکاری حاتمی استخدام شده بودند، نسبت به طرح نادرست طبقه بندی مشاغل و تبعیض بین کارگران رسمی و پیمانی و پایین بودن سطح درآمد آنان نسبت به کارگران رسمی اعتراض کردند.
آنها همچنین نسبت به طرفداری مسئولان اداره کار استان از کارفرما، معترض بودند. کارگران بیش از ۱۹ ماه بود که در انتظار نتیجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بودند. در پی اجرای نادرست این طرح، دستمزد این کارگران به طور نسبی کاهش یافت.

محتوای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران رسمی و پیمانی یکسان می باشد. با این حال، دستمزد یک کارگر رسمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از دستمزد یک کارگر پیمانی با مهارت و شرایط یکسان می باشد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران (UMMI)، عضو رسمی کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال IndustriALL، با انتشار یک بیانیه همبستگی اعلام نمود: “غفلت و نادیده گرفتن مطالبات کارگران توسط مقامات استانی و کارمندان وزارت کار، معیشت ۳۰۰ کارگر و خانواده های آنها را که با بیکاری و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، به خطر انداخته است”.

“در یزد، مسولین استانی و مقامات اداره کار، دست در دست کارفرمای ضد کارگر، حق کارگران برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری را تحمل نمی کنند، چرا که در صدد هستند که خواست های غیرقانونی خود را به کارگران تحمیل نمایند”.

والتر سانچز، دبیر کل اینداستریال، طی نامه ای به حمایت از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران (UMMI) نوشت: “آنها به جای استخدام مستقیم کارگران و قبول مسئولیت کامل به عنوان یک کارفرما، به شبکه ای از شرکت ها و پیمانکاران منابع انسانی متوسل می شوند که سوداگرانه کارگران را مورد سواستفاده قرار می دهند”. وی افزود: “بنابراین، کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال IndustriALL از دولت ایران می خواهد که فورا دست به کار شده تا اطمینان حاصل شود که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که صاحب معدن چادرملو است، تمامی کارگران اخراجی را فورا به کار باز گردانده، به استخدام پیمانی کارگران پایان دهد و آنها را رسما استخدام نموده و شرایط مناسب کاری در معدن را تضمین نماید”.

این معدن در گذشته هم مواجهه با درگیری های مربوط با روابط کاری در صنعت بوده است. در سال ۲۰۱۴ ۳۰ کارگر معدن اعتصابی دستگیر شدند.

منبع: سایت فلزکار مکانیک
http://www.sfelezkar.com

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.