سهراب مهدی پور: زنان، کجا ایستاده اند؟!

اخیرا خلاصه ی آماری منتشر شده است که نشان می دهد زنان علیرغم اهمیتی که در کسب و کار و اقتصاد خانواده و جامعه دارند، از ستم اقتصادی و اجتماعی بی رحمانه ای رنج می برند. ….

——————————————-

زنان، کجا ایستاده اند؟!

هرگونه بررسی اعم از تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی بدون تکیه روی زنان، تحلیلی ناقص و به جرات می توان گفت که تحلیلی ابتر است. در جهان هنر با تمام گونه گونی اش نمی توان زنان را نادیده گرفت. از رقص و آواز و بازیگری تا نقاشی و پیکرتراشی و باله و . . .

همچنین در عرصه های اجتماعی و کنش های مدنی و سیاست ورزی و حقوق انسانی و آزادی اندیشه و بیان و تشکل سازی و حضور فعال در جامعه، زنان تا آنجا تاثیر گذارند و پیش رفته اند که می گویند: «آزادی زنان، معیار آزادی جامعه است» و یا اینکه «زنان با آزادشدن، مردان را هم آزاد می کنند.» گذشته از این ها، زنان در عرصه ی اقتصاد هم نقشی انکارناپذیر دارند.

اخیرا خلاصه ی آماری منتشر شده است که نشان می دهد زنان علیرغم اهمیتی که در کسب و کار و اقتصاد خانواده و جامعه دارند، از ستم اقتصادی و اجتماعی بی رحمانه ای رنج می برند.

اهم گزارش آماری مرتبط با نقش زنان به این شرح است:
الف ) ۶۶ درصد کارهای جهان را زنان انجام می دهند. این کارها شامل کارهای خانه می شود تا کارهای کارخانه و صنایع و مزارع و بسته بندی و حمل و نقل و فروش و آموزش و بهداشت و پوشاک و. . .

ب) ۵۰ درصد غذای جهان را زنان تولید می کنند. از تولیدات کشاورزی تا دامپروری و لبنیات و گوشت و فراورده های گوشتی و لبنی و سبزیجات و غلات و . . .

پ) ۱۰ درصد درآمد های جهان به زنان تعلق می گیرد. برابری اشتغال برای زنان وجود ندارد، اما زنان در قبال کارهای مشابه کارهای مردان نیز مزد بسیار کمتری دریافت می کنند. یعنی این که مناسبات نابرابر، شرایطی را پدید آورده است که زنان برای فروش نیروی کار خود، از قدرت چانه زنی بسیار پایین تری نسبت به مردان برخوردار باشند. نیروهای کاری که ۶۶ درصد کارها را انجام می دهند و ۵۰ درصد غذا را تولید می کنند، تنها ۱۰ درصد درآمد را در اختیار دارند.

یعنی میزان مزدشان بسیار پایین است.

ت) ۱ درصد دارایی جهان سوم را به خود اختصاص می دهند!
جهان سوم، فقیر نیست. منابع عظیمی از ثروت دارد، اما منابع و ثروت هایش به دست استثمارگران، غارت می شود. با این همه بسیاری از معادن جهان از نفت گرفته تا آهن و زغال سنگ و روی و مس و طلا تا گندم و حبوبات و انواع میوه و برنج و چای و زعفران و شکر و قهوه و . . . در بخش هایی از جهان تولید می شوند که جهان سوم نامیده می شوند. در همین جهان سوم دارایی های افسانه ای وجود دارد که در دست عده ی خاصی است. سهم زنان در  دارایی و ثروت این بخش از جهان، تنها ۱ درصد است.

ریشه ی این نابرابری ها در کجاست؟
آیا در جنسیت است؟
آیا در قوانین مردسالاری است؟
آیا در نظام سرمایه داری است؟
ریشه ی این نابرابری را در درجه ی نخست باید در جامعه ی طبقاتی جست و جو کرد. نظم طبقاتی، قوانین تبعیض آمیز و مردسالارانه را وضع و توجیه می کند و در نهایت؛ نظام سرمایه داری، این نابرابری را توزیع می کند و بر پا می دارد.

https://t.me/etehadesarasari

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.