بی توجهی مدیریت سامانه یک به نکات ایمنی کار خطر حوادث برای رانندگان وکارگران توقفگاه غرب را افزایش می دهد

سندیکای کارگران شرکت اعلام میدارد حفظ و رعایت نکات ایمنی کاردر محیط کارگاه، برای جلوگیری ازحوادث احتمالی برای کارگران، بعهده  کارفرما ( مدیریت سامانه یک) میباشد و مدیریت موظف است  اقدامات پیشگیرانه ناشی از حوادث کار را درمحیط کار قبل شروع کار اعمال کند. ….

—————————————

باتوجه به وجود پروژکترهای بزرگ وقوی در محوطه توقفگاه که به جهت روشنایی  برای اتوبوس ها نصب گردیده٬ تا زمان جابجایی وخروج و وروداتوبوس ها در ردیف به سهولت انجام شود واز بروز حادثه جلوگیری گردد .ولی به خاطر عدم کارائی مسئولین واهمییت ندادن به مسائل ومشکلات روزمره سامانه  این پروژکترها در حال حاضر فاقد روشنایی هستند

ازآنجا که بخشی از ساعت کاری رانندگان دراول صبح و شب درزمان  تاریکی هوا میباشد ودر این شرایط رانندگان با توجه به طویل بودن اتوبوس ها به روشنائی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند اتوبوس هایشان را درردیف پارک کنند.
اما متاسفانه  در حال حاضر رانندگان با این مشکل مواجه هستند وهر لحظه احتمال بر خورد اتوبوس ها با یکدیگر به علت عدم دید کافی وجود دارد، که در صورت بروز حادثه برای رانندگان خسارت های سنگینی به بار خواهد آمد.
همچنین تعمیر کاران تعمیرگاه غرب که مسئولیت تعمیر ونگهداری اتوبوس ها را ازنظر فنی دارند ،  تقریبا هشتاد درصد از ابزارهایشان فرسوده وغیر قابل کار واستاندارد میباشد وشرایط سخت وخطرناکی برای کارگران، وخسارات های زیادی هم برای اتوبوس ها بوجود آورده است. به عنوان مثال، ترکیدن باطری و پاشیدن اسید بروی کارگر تعمیرگاه ، که خود ناشی از فرسوده بودن سیم کابل اتصال باطری وگرفتن برق از باطری ها میباشد و یا آچارهائی که با جوش دادن آنها را سرهم کرده اند.

طبق گزارش های ارسالی به سندیکا متاسفانه مدیریت به جای رسیدگی و بازدید وسرکشی جهت  مشکلات توقفگاه سامانه یک دائما در حال تردد به صورت مشکوک به سامانه دو میباشد و این ترددهای بی مورد این سوالات و شایعاتی را در ذهن کارکنان ایجاد کرده است  که چه دلیلی دارد مدیریت سامانه یک بطور مرتب در سامانه دو میباشد.

سندیکای کارگران شرکت اعلام میدارد حفظ و رعایت نکات ایمنی کاردر محیط کارگاه، برای جلوگیری ازحوادث احتمالی برای کارگران، بعهده  کارفرما ( مدیریت سامانه یک) میباشد و مدیریت موظف است  اقدامات پیشگیرانه ناشی از حوادث کار را درمحیط کار قبل شروع کار اعمال کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
https://t.me/vahedsyndica

2607

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.