تبعید چهار زندانی سیاسی از اوین به زندان فشافویه

با شکایت مجدد، توسط دادستان تهران و یکی از  همکارانش به نام (وزیری) به عنوان دادیار زندانیان امنیتی با طرح شکایت و پرونده سازی جدید بر علیه ۴ زندانی سیاسی (ناصر فهیمی، سهیل عربی و حمید حاج جعفر کاشانی) اقدام شده است. ….

———————————————-

2594

اسامی ۴ زندانیان سیاسی، تبعید شده از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) در تیر ماه ۹۸ به شرح زیر است:

۱- ناصر فهیمی
۲- سهیل عربی
۳- محمد حبیبی
۴- مهرداد محمد نژاد

طبق اخبار رسیده: به دستور نهاد های امنیتی این زندانیان به زندان تهران بزرگ  تبعید شدند.

گزارش ها از منابع موثق حاکی از آن است با شکایت مجدد، توسط دادستان تهران (علی القاصی مهر) و یکی از  همکارانش به نام (وزیری) به عنوان دادیار زندانیان امنیتی با طرح شکایت و پرونده سازی جدید بر علیه ۳ زندانی سیاسی (ناصر فهیمی، سهیل عربی و حمید حاج جعفر کاشانی) اقدام شده است.

در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ ناصر فهیمی از زندان تهران بزرگ به دادگاه ناحیه ۳۳ مقدس (امنیت) شعبه هفتم  بازپرسی جهت دادگاهی اعزام گردید.
زندانیان نام برده صرفا به دلیل نوع عقیده، بیان حقایق، افشاگری بر علیه حاکمیت و هوشیار نمودن آحاد جامعه همچنان در زندان به سر می برند.
در روزهای آتی احتمال انتقال زندانیان سیاسی دیگر به فشافویه وجود دارد.

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.