لزوم اعتراض سراسری کارمندان و بازنشستگان دولت به تعیین میزان عیدی سال ۹۸

متاسفانه هیات وزیران رقم عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت را ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین کرده است که هیچ سنخیتی با میزان تورم و قیمت سرسام آور کالاها و اجناس در سالجاری ندارد ….

——————————————–

در حالی که طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین میزان عیدی و پاداش کارگران در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ششم اسفند یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی معادل ۶۰ روز آخرین مزد کارگر تعیین شده بنحوی که از ۹۰ روز حداقل مزد قانونی روزانه تجاوز نکند و این امر در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۴۵.۵۰۶.۳۴۰ ریال و کف آن ۳۰.۳۳۷.۵۶۰ ریال می باشد متاسفانه هیات وزیران رقم عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت را ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین کرده است که هیچ سنخیتی با میزان تورم و قیمت سرسام آور کالاها و اجناس در سالجاری ندارد و اگر خانواده ۵ نفره ای بخواهد با این رقم عیدی دولت فقط نسبت به تهیه لباس سال نو اقدام کند و مابقی هزینه های ایام تعطیلات عید نوروز و دید و بازدیدهای فامیلی و دوستان را نادیده بگیرد این رقم در حالت معمول فقط برای تهیه ۲ دست لباس بسیار ساده این خانواده شریف و نحیب ۵ نفره کفایت می کند.

دولت طبق مجوز قانونی مجلس شورای اسلامی در بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اختیار داشت که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منجمله ماده ۷۵ این قانون را ۵۰ درصد افزایش دهد که در این صورت امتیاز عیدی مشمولین این قانون از عدد ۵۰۰۰ به ۷۵۰۰ افزایش می یافت و با توجه به ضریب ریالی سال ۹۸ یعنی عدد ۲۱۲۰ ، میزان عیدی قانونی کارمندان و بازنشستگان دولت می توانست به رقم ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال بالغ شود که اگر دولت فقط امتیاز  ۵۰۰۰ مصوب سال ۸۶ را منظور کرده باشد رقم عیدی سال ۹۸ باید به ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال برسد نه رقم ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلامی جناب دکتر نوبخت را که هیچ منطق و استدلال کارشناسی با توجه به میزان تورم موحود بر آن مترتب نیست.
بنابراین حتی دولت به عنوان پدر خانواده  با توجه به تورم سرسام آور سال ۹۸ تمایل ندارد رقم حداکثری را به اقشار ضعیف شده کارمندان و بازنشستگان که در واقع فرزند دولت هستند پرداخت کند و اگر بهانه و دلیل آن  را کمبود منابع عنوان نماید این بهانه امر قابل قبولی نیست چون می تواند منابع آن را از محل افزایش قیمت بنزین کاملا تامین نماید.

بنظر می رسد خرید ایام عید برای همه خانواده های ایرانی یک امر ضروری و تاریخی است و نمی توان آن را به هیچ بهانه ای از سبد هزینه خانوارهای ایرانی حذف کرد و مضافا هزینه کالاها و اجناس در بازار برای کارگر، کارمند و بازنشسته یکسان است و فروشندگان به نوع شغل خریداران نیز توجهی نداشته و از آنان  در این خصوص برای قیمت فروش اجناس هیچ استعلام و پرسشی نمی کنند بنابراین ضرورت دارد دولت یک لایحه دو فوریتی در قالب ماده واحده را برای یکسان سازی میزان عیدی حقوق بگیران ثابت شامل کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی، کارمندان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و سریعا به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و محل تامین منابع آن را از محل منابع قانون هدفمندی یارانه و افزایش قیمت بنزین محاسبه و تعیین کند. این میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، کارمندان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند دو ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی یا حقوق و مستمری بازنشستگی تعیین شود مشروط به آن که از سه برابر حداقل حقوق قانونی سال پرداخت عیدی تجاوز ننماید.

جمع کثیری از بازنشستگان

کمپین اعتراض به عیدی ۹۸
https://t.me/joinchat/EaMKX1eIk-AkEulBDDZ1sg

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.