احضار اسکندر لطفی به دادگاه

اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و از اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران برای ششمین بار پیاپی در چهار ماه اخیر به دادگاه احضار شد ….

—————————————————–

2584

با ابلاغیه ای که دوشنبه سی ام دیماه به دفتر صالح نیکبخت وکیل مدافع اسکندر لطفی ارسال شده است می بایست روز دوشنبه هفتم بهمن ماه در شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی سنندج حاضر شود.

پیش تر در چند نوبت در ماههای اخیر این فعال صنفی  با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی و نشراکاذیب در فضای مجازی در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده است؛
آبانماه ۹۷ نیروهای اطلاعات سپاه با یورش به منزل این معلم با تفتیش منزل و ضبط موبایل و کامپیوتر او، وی را برای بازجویی به اطلاعات سنندج بردند این نهاد امنیتی بعد از مراحل بازجویی پرونده‌ای با اتهاماتی چون “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” گشودند که بعد از مراحل بازپرسی در دادگاه به دادگاههای انقلاب و جزایی سنندج ارجاع شده است!

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.