شعر، نامه به خامنه ای

شبنامه ای که در تهران پخش شده است ….

2580

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.