بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در محکومیت بازداشت معلم جعفر ابراهیمی

کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت نابخردانه این یار همراه و انسان شریف را شدیدا محکوم کرده و از کسانی که ناشیانه و مغرورانه جسم او را در بند کردند درخواست میکنیم ضمن دلجویی او را آزاد کنند ….

———————————————

bayaniye

مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش آتش است

انسان دردمند و آگاه به مسئولیت خویش را با داغ و درفش و زندان نمی توان ساکت کرد، عاقلانه آن ست که خاضعانه پای صحبت آن نشست و تدبیرش را شنید که اینان معماران اجتماع اند و متعهد به اصول انسانی، پیشینه و مرامشان دلیلی واضح براین مدعاست جعفر ابراهیمی معلمی از این تبار است که تمامی دوره خدمت خالصانه اش در آموزش وپرورش بیانگر دردمندی و مسئولیت شناسی این انسان شریف است که اکنون به ناحق گرفتار بند اهالی تاریکی ست. همانگونه که یاران دربندش)عبدی، بهشتی، حبیبی… (گرفتارند و هم قطارانش چون بداقی، قنبری، اسدی، فلاحی و…… طعم آن راچشیده اند.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت نابخردانه این یار همراه و انسان شریف را شدیدا محکوم کرده و از کسانی که ناشیانه و مغرورانه جسم او را در بند کردند درخواست میکنیم ضمن دلجویی او را آزاد کنند که اندیشه والایش الهام بخش دیگر درمندان ست، پس این عرض خود را و زحمت ما را کم نمایید که شیوه صالحان ست و پیام ما آشتی وصلح ست و انسان مداری.

به امید آزادی اندیشه و اندیشه ورزان درمند و مسئولیت پذیر

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
۲۳ دیماه ۱۳۹۸ خورشیدی

https://t.me/edalatxah

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.