شعارهایی که در چند روز اخیر در اعتراضات سراسری طرح شده است

این ماه ماه آخره / سید علی وقت رفتنه
کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر قاتل رو ستایش کنیم
سپاه جنایت می کند / رهبر حمایت می کند
نان، کار، آزادی، حکومت شورایی ….

———————————————-

shoar


شعارهایی که در چند روز اخیر در اعتراضات سراسری طرح شده است


این ماه ماه آخره / سید علی وقت رفتنه
کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر قاتل رو ستایش کنیم
سپاه جنایت می کند / رهبر حمایت می کند
نان، کار، آزادی، حکومت شورایی
این همه سال جنایت / مرگ بر این ولایت
جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم
ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم

رئیس کل قوا / استعفا استعفا
هزار و پونصد نفر / کشته آبان ماست
توپ تانک فشفشه / آخوند باید گم بشه
سلیمانی قاتله / رهبر شم قاتله
ننگ ما، ننگ ما / رهبر الدنگ ما
بسیجی، سپاهی / داعش ما شمایی
دانشجو بیدار است / از سیدعلی بیزار است
سپاه بی کفایت / عامل قتل ملت
سپاه بی کفایت / مایه ننگ ملت
بسیجی بی غیرت / عامل قتل ملت
مرگ بر ستمگر / چه شاه باشه چه رهبر
به من نگو فتنه گر / فتنه تویی ستمگر
آخوند خائن، آواره گردی / خاک وطن را ویرانه کردی… کشتی جوانان وطن…. ؟؟ مرگ بر تو، مرگ بر تو / مرگ بر تو، مرگ بر تو

آقا خدایی می کند / ملت گدایی میکند
مرگ بر اصل ولایت فقیه
حکومت سپاهی / نمی خوایم نمی خوایم
جمهوری اسلامی / نمی خوایم نمی خوایم

خامنه ای قاتله / ولایتش باطله
خامنه ای به هوش باش / ما ملتیم، نه اوباش
دشمن ما همین جاست / دروغ می گن آمریکاست
خامنه ای حیا کن / مملکت رو رها کن
سپاهی حیا کن / مملکت رو رها کن
بترسید بترسید / ما همه با هم هستیم
مرگ بر دیکتاتور
جمهوری اسلامی / نابود باید گردد
اون انتقام سختو / از من و تو می گیرن
نخبه هامونو کشتن / آخوند به جاش گذاشتن
ملت چرا نشستی / منجی خود تو هستی

———-
https://t.me/schabname

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.