اسماعیل مولودی: نگاهی مختصر به وضعیت کنونی در ایران! در حاشیه موشک زدن به هواپیمای اکرایینی در تهران

در این مقطع حساس و با بالا بردن توان مبارزاتی خود کلید پیروزی ما تنها در گرو راه انداختن و سازمان دادن اعتصاب عمومی در مراکز تولیدی ، ادارات و کانون های اقتصادی در  سطح جامعه ایران است. ….

———————————————–

2524

نگاهی مختصر به وضعیت کنونی در ایران!
در حاشیه موشک زدن به هواپیمای اکرایینی در تهران

اسماعیل مولودی
۲۲ دیماه ۱۳۹۸ خورشیدی

کارگران مبارز!
جامعه ایران در امتداد حرکتهای اعتراضی آبانماه دوباره به غلیان آمده است. امروز بیش از هر زمانی اعتراضات و اعتصابات سراسری شما میتواند در پشتیبانی از مبارزات اجتماعی مردم آزادیخواه جامعه تعیین کننده باشد. زیرا امروز بعد از واقعه جانخراش سرنگونی هواپیمای اکراینی که بیش از ۱۷۶ نفر مسافر در آن جان باختند قریب به ۱۴۷ نفرش ایرانی بودند، مردم از این فاشیسم اسلامی و حکومت سراسر جنایت و دروغ  به تنگ آمده اند و هم اکنون در مقابل فاشیست اسلامی ایستاده اند و در مقابل نیروهای مزدور تا دندان مسلح رژیم دست خالی مبارزه میکنند.

در اتحاد با مردم مبارز، بجاست با اعتراضات سراسری خود پشتیبان اعتراضات خیابانی مردم باشید. کارگران و مردم آزاده ایران از هر زمانی به اتحاد و تشکل یابی بدور پلاتفرم سرنگونی رژیم و نیز ایجاد جامعه ای بون استثمار نیاز دارند. هیچ جریان ملی، مذهبی یا ناسیونالیستی نمیتواند نیاز جامعه را بر آورد و جلو اضمحلال جامعه را بگیرد. تنها اعتراضات سراسری کارگران و مردم برابری طلب برای یک دنیای عاری از استثمار میتواند جوابگوی این وضعیت باشد.

در این مقطع حساس و با بالا بردن توان مبارزاتی خود کلید پیروزی ما تنها در گرو راه انداختن و سازمان دادن اعتصاب عمومی در مراکز تولیدی ، ادارات و کانون های اقتصادی در  سطح جامعه ایران است.

اعتصاب عمومی کلید سرنگونی

اسماعیل مولودی ۲۲ دیماه ۱۳۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.