فراخوان به اعتراض در خیابان: همکاران و مردم عزیز در هفت تپه، شوش، اندیمشک، دزفول، خوزستان و کل کشور

و در یک کلام به کل وضعیت جاری در کشور و منطقه اعتراض داریم. امروز و روزهای آتی برای اعتراض به خیابان میرویم! ….
————————————
ما هم در غم کشته شدن مسافران عزیز سانحه هواپیما به دست نیروهای حکومتی و بابت سایر مصیبت هایی که دیگر حتی قابل شمارش نیستند با تمام وجود غمگین هستیم. ما هم  اعلام تسلیت و اعتراض میکنیم. به همین خاطر ما هم همقدم با سایر هموطنان در نقاط دیگر استان و کشور به خیابان ها و بیرون از خانه در محل زندگی خودمان میریم و اعلام خشم و اعتراض میکنیم.

ما به هزاران مسئله ریز و درشت دیگر اعم از خصوصی سازی و فقر و فلاکت و سرکوب و نبود آزادی و خونریزی و جنگ و موشک پرانی و هدر دادن ثروت هایمان در جنگ های نیابتی و ماجراجویی ها و بگیر و ببندها و… به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و منطقه و به اقدامات نظامی در ایران و منطقه توسط تمام دولت های درگیر چه دولت ایران و چه دولت های دیگر و در یک کلام به کل وضعیت جاری در کشور و منطقه اعتراض داریم. امروز و روزهای آتی برای اعتراض به خیابان میرویم!

جمعی از کارگران هفت تپه- شنبه – ۲۱ دی ۱۳۹۸

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.