فراخوان برای تجمع و اعتراض در میدان یرن توری یت – گوتنبرگ

پنجشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ ساعت ۴ در میدان یرن توریت – گوتنبرگ
تنها به اندوه نمی نشینیم بلکه دراعتراض به این همه جنایات به خیابان می آییم! ….

————————————————-

2516

ایرانیان شرافتمند و فعالان سیاسی گوتنبرگ!

به اطلاع میرسانیم:

باتاسف فراوان درپنجاه روزپشت سرگذاشته شده درایران؛ درمیان حوادث مختلف ازجمله قیام آبان ماه ۱۳۹۸ وکشتاربیش از۱۵۰۰ نفردرجای جای کشورودستگیری بیش از۱۰۰۰۰ نفروجا دادن آنها درزندان های ایران ، مرگ بیش از۱۰۰نفر درمراسم خاک سپاری سلیمانی در کرمان ، موشک زدن هواپیمای مسافری بویینگ ۷۳۷ در تهران و جان باختن ۱۷۶ انسان بی گناه در فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری بویینگ (که ۱۴۷ نفرشان ایرانی بودند) سقوط اتوبوس در جاده فیروزکوه، و ….

ما فراخوان دهندگان، این رویدادهای دردناک را به همه ی ایرانیان به ویژه به خانواده هایی که در این سلسله حوادث،عزیزان خود را ازدست داده اند با تاثریاد می کنیم. برآنیم باید به خیابان آمد وبه پای اعتراض نشست وخواست دادخواهی این همه جان های ازدست داده وبرای آزادی بی قید و شرط همه دستگیرشده گان قیام ابان ماه۱۳۹۸  فریاد برآورد وافکارعمومی جامعه سوئد را نسبت به این مجموعه جنایات آگاه نمود .

ایرانیان آزادیخواه، پناهندگان سیاسی وفعالان احزاب وسازمان ها ونهاد های فرهنگی،همه شما را فرا می خوانیم؛ برای پشتیبانی ازمردم بپا خاستە ایران وهمدردی با خانوادهای جانباخته جنبش بزرگ ایران و به سقوط کشاندن هواپیمای مسافربری بویینگ و دراعتراض بە خشونت های غیرانسانی حکومت اسلامی ایران،و آزادی همه زندانیان سیاسی وتمامی دستگیرشده آبان ماه روزپنجشنبە شانزدهم ژانویه ساعت چهار بعدازظهر درمیدان”یرن توریت ” – گوتنبرگ گرد هم آئیم.

ما همه شما آزادگان را مخاطب قرارمی دهیم ، تا درهم‌صدایی باهم ودرمحکوم کردن بکاربردن سلاح علیە مردم بی دفاع ،به اعتراض بایستیم وشعارهای امروزمردم ایران را به زبان آوریم.

جمعی ازفعالان سیاسی وپناهندگان- گوتنبرگ

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.