بهروز سورن: فاز جدید بحران در ایران و منطقه

ترامپ در همین لحظات مشغول رایزنی با مشاوران خود برای تدارک هجوم نظامی به کشورمان میباشد. بموازات ماجراجویی و جنگ طلبی هر دو سوی این بحران سیاسی اما دریایی از انسانهای صلحدوست و آزادیخواه در کشورهای مزبور هستند که این جنگ را از آن خود نمیدانند. ….

———————————————–

بالاخره و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تهدیدات جمهوری اسلامی به انتقام گیری از آمریکا زوایای اولیه خود را نشان داد. در گزارشات آمده است که امروز صبح نیروهای سپاه مستقر در عراق مقر یکی از پایگاههای آمریکا در این کشور را مورد حمله موشکی قرار داده اند و خسارات احتمالی برجای گذاشته اند. همچنین در اربیل پایگاهی دیگر نیز مورد حمله قرار گرفته است. رجزخوانی های مسئولان رژیم و ترامپ همچنان ادامه دارد. این واقعه نیز نشانگر آغاز دورانی ویرانگر و خانمان برانداز است که امروز کشور عراق را صحنه مقابله ایران و آمریکا و متحدانش کرده است. آنچه مسلم است آمریکا و متحدانش بسادگی از حضورشان در کشور عراق و منطقه عبور نمی کنند. چنانچه کردستان عراق را پایگاه جدید خود قرار دهند میتوان در انتظار وقایعی جدید مناطق غربی کشورمان بود.

این بحران میتواند بسرعت کشورهای سوریه, افغانستان, لبنان و نوار غزه را نیز در برگیرد. بی شک کشورمان ایران دوران جدیدی از جنگ مستقیم با آمریکا را تجربه خواهد کرد. زیربنای اقتصادی ویران که آثار حکومت چهل ساله جنایتکاران جمهوری اسلامی را در پیکر خود دارد از این پس رد پای تاریخی امپریالیسم آمریکا و ترامپ دیوانه اش را نیز تجربه خواهد کرد. این تجربه بیش از هر چیز بر مردم اسلام زده کشورمان که دیگر آهی در بساط ندارند و فشارهای اقتصاد ویرانش را بر دوش خود احساس میکنند, تحمیل خواهد شد. کارگران و زحمتکشان ایران در صف مقدم قربانی شدن عواقب ویرانگر این جنگ خواهند بود. غارت منابع ملی و مالی همچنان ادامه خواهد یافت و زالو صفتان وابسته به رژیم خود و اموال خود را به نقاط امن! منتقل خواهند کرد.

ترامپ در همین لحظات مشغول رایزنی با مشاوران خود برای تدارک هجوم نظامی به کشورمان میباشد. بموازات ماجراجویی و جنگ طلبی هر دو سوی این بحران سیاسی اما دریایی از انسانهای صلحدوست و آزادیخواه در کشورهای مزبور هستند که این جنگ را از آن خود نمیدانند. دریایی از انسانها که بخشا حتی نمیدانند جریان چیست و با امید به بهسازی و آینده ای بهتر برای خود و هم داستانهای خود زندگی می کنند و در انتظار دنیایی بهتر هستند. انسانهایی که این جنگ را از خود نمیدانند و خواستار آن نیستند. امروز بر همه آزادیخواهان است که با دفاع از صلح, آزادی و دمکراسی و رهایی بشریت از یوغ بردگی و نابرابری را آرزو میکنند و به همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان خود باور دارند, علیه این جنگ بپا خیزند و درسی بزرگ به چنگ افروزان بدهند.افکار و وجدان عمومی جهانیان بار دیگر همانند گذشته میتواند با خروش بینالمللی خود در برابر این جنگ بایستد

زنده باد صلح, دمکراسی و برابری

بهروز سورن
۸٫۱٫۲۰۲۰
www.gozareshgar.com

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.