محاکمه ۱۰ نفر از کارگر نیشکر هفت تپه

فردا هجدهم دی ماه جلسه رسیدگی به اعتراض کارگران هفت تپه نسبت به احکام شلاق حبس تعلیقی در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر خوزستان برگزار خواهد شد ….

——————————————-

haft-tapeh

محاکمه ۱۰ نفر از کارگر نیشکر هفت تپه

فردا هجدهم دی ماه جلسه رسیدگی به اعتراض کارگران هفت تپه نسبت به احکام شلاق حبس تعلیقی در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر خوزستان برگزار خواهد شد.
حکم حبس وشلاق در شعبه یکصد دو دادگاه های کیفری شهرستان شوش صادر شده بود که پس از اعتراض کارگران از این احکام سرکوبگرانه به شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی ارجاع شد.
جلسه در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.

اسامی کارگران

  1. فیصل ثعالبی
  2. سید اسماعیل جعادله
  3. عصمت کیانی
  4. امید آزادی
  5. محمد خنیفری
  6. عادل عبدلخانی
  7. محمد عبدلخانی
  8. سجاد نبوتی
  9. علی سواحلی
  10. صاحب ظهیری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این احکام قرون وسطایی و هرگونه پرونده سازی برای کارگران را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به احضار وتهدید کارگران از سوی نهاد های امنیتی می‌باشد

۱۷/ دیماه / ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.