بیانیۀ کانون نویسندگان ایران “در تبعید”: حکومتی که حق شهروندی و حقوق بشری را مصادیق جرم می داند

کانون نویسندگان ایران “در تبعید” ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این نویسندگان، صدای اعتراض خود را به دستگیری ها و حکم‌های صادر شده فریاد می کند وخواهان پایان دادن به فشارها و سرکوب ها و دستگیری ها و لغو این احکام است. این نویسندگان به دلیل دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء و مبارزه علیه سانسور محاکمه شده اند. ….

————————————————-

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان
حدود چهارسال پیش  وزارت اطلاعات  جمهوری اسلامی، با اتهام‌های بی پایه «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» بانی پرونده سازی علیه رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن شد، بانی و شاکی این پرونده، یعنی وزارت اطلاعات در توضیح  مصادیق اتهام‌ها  و جرائم موارد زیر را اعلام کرده است:

انتشار خبرنامه‌ی داخلی کانون نویسندگان (اندیشه آزاد) ، انتشار بیانیه‌های کانون، تدوین کتاب با موضوع تاریخ کانون ( پنجاه سال کانون نویسندگان ایران ) و حضور در مراسم سالانه‌ی دو تن از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، و همچنین شرکت درمراسم گرامی‌داشت احمد شاملو.

دردادگاه بدوی، به ریاست قاضی جنایتکار مقیسه، با استناد به اتهام های واهی هر یک از این سه نویسنده به شش سال زندان محکوم شدند. “اتهام” ها و جرائمی که در زمرۀ حق شهروندی، حقوق بشری، قانونی، صنفی و دموکراتیک محکوم شدگان به زندان است. پس از اعتراض وکلای این نویسندگان آزاداندیش و آزادیخواه، پرونده به شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر رفت و آنجا، با تفاوتی جزئی، رأی دادگاه بدوی تأیید شد. محکومیت کیوان باژن از شش سال به سه سال و نیم تغییر یافت، و حکم رضا خندان و بکتاش آبتین، هر یک شش سال زندان، تأیید شد. این بیدادگاۀ تجدید نظربدون حضور متهمان و وکلای آنان  جلسه برگزارو حکم صادر کرد. اکنون پرونده این عزیزان به مرحله‌ی اجرای حکم رسیده است.

کانون نویسندگان ایران “در تبعید” ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این نویسندگان، صدای اعتراض خود را به دستگیری ها و حکم‌های صادر شده فریاد می کند وخواهان پایان دادن به فشارها و سرکوب ها و دستگیری ها و لغو این احکام است. این نویسندگان به دلیل دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء و مبارزه علیه سانسور محاکمه شده اند.

کانون نویسندگان ایران ”در تبعید”  همۀ نهاد ها و شخصیت های فرهنگی و حقوق بشری را در مقیاس ملی و بین المللی به یاری نویسندگان ایران فرا می خواند.

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”
۲ ژانویه ۲۰۲۰
۱۲ دی ماه ۱۳۹

————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.