حکم ۵ سال زندان حسن سعیدی تایید شد

حسن سعیدی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در دادگاه بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود. در دادگاه تجدیدنظر حکمش عینا تایید شد. ….

—————————————————

سید مصفی رضوی وکیل حسن سعیدی در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد حکم ۵ سال زندان حسن سعیدی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شده است اما به این حکم در دیوان عالی شکایت می‌کنیم.
این وکیل دادگستری گفت: بعد از تجدید نظر خواهی، پرونده به شعبه‌ی ۳۶ تجدید نظر تهران ارجاع شد؛ ما منتظر بودیم تشکیل جلسه بدهند؛ معمولا در پرونده‌هایی که احکام حبس بلند مدت دارند، تشکیل جلسه می‌دهند و به دفاعیات وکیل گوش می‌دهند اما متاسفانه بدون تشکیل جلسه اعلام کردند بیایید دادگاه. وی ادامه داد: بعد از مراجعه به دادگاه، متوجه شدم دفاعیات تجدیدنظرخواهی رد شده و همان حکم دادگاه بدوی، یعنی پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی هوشمند، عیناً تایید شده است. رضوی در پایان تاکید کرد: حتماً به دیوان عالی شکایت می‌کنیم و امیدواریم آنجا این حکم شکسته شود.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.