« اتحاد ما… آغاز تغییر است»، شعر از فرح نوتاش

چه کسی گفت من و تو ما هستیم
خلاف رسیده است به عرض
فراتر از شست سال است
که همگی من هستیم ….

—————————————–

etehad

اتحاد ما… آغاز تغییر است

تقدیم به تمام افراد، احزاب و سازمان های ضد امپریالیست و ضد رژیم نکبت ملا در ایران

چه کسی گفت من و تو ما هستیم
خلاف رسیده است به عرض
فراتر از شست سال است
که همگی من هستیم

منفرد … تک تک و بس بی قدرت
در حوزۀ کوچک خود
همگی شاه هستیم

شرمندۀ ملت خود
از انفعال طولانی
میخ شده با باورهای موازی
اسیر آیه های مرکزیت و من هستیم

دوران طفولیت ما
بس طول کشید
ترسم نرسد هرگز دوران بلوغ
گر چنین شیفتۀ … من و مرکز هستیم

ایستاده جدا جدا …
بر سکوهای بلند اسناد ملی درد
کوتوله هایی
با تاج های مقوایی زرد
می خوانند چون اوراد
راه های موازی پیروزی و فر
و همسرایان تکرار کنان
با گردش تحقیر آمیز نگاه
سوی همسرایان سکو های دگر

و هیولا … با نیشخند می دزدد
نان کودکان ما
و می ریزد خون ما … با هر اعتراض
در هر شهر و هر معبر
و در ظلمات نمور زندان ها
و می پیچد همواره … چه جانخراش
در زمین و آسمان
فریاد درد و شکنجۀ نمردگان

آه… ایستاده زمان
نمیدوند دیگر عقربه ها
از شرم انفعال ما

آماس کرده زمین
ز اشگ و آه مادران
دود از دهانۀ… خبر از یک انفجار قریب
می لرزد … می شکافد
با غرش می پراند
آتش مذاب … از اعماق
با غیض و عصیان مهیب

زمان … زمان تغییر است
ایستادن در دایره های کوچک خود
انفعال است…
و ننگ تاریخی برای ایران است

بی پرده بگویم … فقط دو راه در پیش است
یا اتحاد ضد آمریکا -ضد ملا و رهبری
و یا قبول تشکیلات مزمن آمریکا و رهبری
زمان … زمان نجات مردمان و ایران است
زمان گسستن از… مرکزیت و من
با یک دنیا شرمساری… ز تاخیر است

هیچ گروه و دسته وحزب…. رهبر نیست
بس دیر است
دیگرنمانده وقتی … برای تعریف کمونیست
عشق ما… به ملت مظلوم و ستمدیدۀ ما
رهبر ماست
اتحاد  ضد ملا ضد آمریکا
برای آغاز کار ما کافیست
تغییر برای عدالت است
خلوص و احترام به انسان ها
عشق و راستی… و
پایان رنج ملت عزیز ما

فرح نوتاش
وین  ۴ دی ماه = ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.