نامه یک کارگر به تنگ امده از شرایط

در ایران مردم بینهایت تحت فشارند و مسئولین تو چشمان مردم و جامعه جهانی خیره میشوند و عزیزانمان را متهم میکنند ومعترضین را اغتشاشگر میخوانند ….

—————————————–

متن ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
https://t.me/ettehad

در جامعه‌ای که ما  زندگی میکنیم متاسفانه زندگیمان زیر خط فقر است وخیلی بسختی روز وشب را به هم گره میزنیم وهمیشه در مقابل خانواده شرمنده ومائوسیم  ..
با وجود  مشکلاتی مانندسیل، زلزله ،وفقر وگرانی واعتیاد وفحشا وبی خانمانی وهزار ویک کوفت وزهر مار دیگه فشار مضعف شما اقایان مسئول بر فرزندانمان زندگی را دهها برابرغیر ممکن کرده وهمین غیر ممکن بودن زندگی باعث میشه که اعتراضات به شرایط اوج بگیره همینجوری که خود حاکمان شاهد اعتراضات مردم گرسنه ای که با اعلام گران کردن سه برابر بنزین وبدون توجه به شرایط سخت اقتصادی میلیونها انسان مشاهده کردید که چگونه مردم گرسنه به خیابانها امدند وجانشان را کف دستشان گذاشتند که بتوانند از حق وحقوق تضیع شدشان دفاع کنند .

اقایان مسئول: اعلام میکنم مردم گرسنه هستند وتحمل این زندگی نکبت بار را ندارند واز طرفی میدونم که ایران کشوری ثروتمنده واز تمام امکانات برخوداره اما مردمش محکوم به فقر وفلاکت وبدون دسترسی به اینهمه ثروت ،
اقایان مسئول : مردم در فشارند وبا عذاب زندگی میکنند به خودتون زحمت بدید بجای سرکوب معترضین به گرانی بنزین وشرایط زندگیمان نیم نگاهی به امار خودکشی وطلاق واعتیاد وفحشاوکودکان کار وکارتن خوابی وگور خوابی  ووووو بیندازیدتحلیل این مسله برای کودک هفت ساله خیلی سهل واسان است اما شما مسئولین واقعیتهای دردناک زندگی میلیونها انسان را نمی بینید .هر چند شما طبیعیه نباید ببینید چرا که منافع شما اجازه دیدن چننین مصائب ومشکلات زجر اوری را نمیدهد بجای سرکوب وتهمت زدن به معترضین که بدلیل کرانی وتورم لجام گسیخته حاکم برجامعه به تنگ امده از سیاستهای سرکوبگرانه شما که دنیا شاهد ان بود پاسخی به مطالبات ودرد مردم بدهید . دستگیری وبزندان انداختن معترضین شما را بجایی نخواهد رساند فکر میکنید تا کی مردم میتوانند نظاره گر نابودی  خودشون باشند .

در ایران مردم بینهایت تحت فشارند و مسئولین تو چشمان مردم و جامعه جهانی خیره میشوند و عزیزانمان را متهم میکنند ومعترضین را اغتشاشگر میخوانند و اتهامات واهی و گوناگون را بر عزیزان و فرزندانمان آوار میکنید و غافلید که مردم ودنیا درسهای شما هارا حفظ اند وحنای شما سالهای سال است رنگ باخته ودیگر رنگی ندارد

اهای اقایان مسئول که در خانه هایتان بهتره بگم در کاخهایتان نشسته اید واز زندگی زجر اور میلیونها انسان خودتان را به کوری وکری زده اید ادامه این زندگی برای مامردم غیر ممکنه با این  وضعیت نمیشه زندگی کرد ودیگر قربانی شدن فرزندانمان واینده معلق وبلاتکلیفی شان را نمیتوانیم تحمل کنیم من میدانیم که باید حق وحقوق تضیع شده چندین ساله مردم ستم دیده  را از شماهایی که سالهای سال است مردم را نادیده گرفته ایدوزندگیمان را نابود کرده اید  باز ستانیم ما در ایران همه نوع امکانات داریم وکشوری ثروتمندیم وثروت ایران متعلق به مردمش میباشد وثروت مردم را چگونه بدون اجازه خرج سیاستهای ناروای خودتان میکنید واین چننین سفره مردم را کلا خالی کردید بلاخره باید یه جا به اینها پاسخ بدید .
اهای اقایان مردم در رنجند شما نمیتوانید مارا درک کنید چرا که سرمایه در ماهیت اش  نیست که مردم گرسنه را درک کند بلکه سرکوب برایش حرف اول وآخر است درسته شما نمیتونید خودتون رو بجای زلزله زدگان وسیل زدگانی بگذارید که بعد از سالها  هنوز در کانکسها وچادرها زندگی میکنند .شما نمیتونید زن بارداری رو که در زلزله عزیزانش رو از دست داده وکسی رو نداره به نیازهاش جواب بده را درک کنی ،شما کولبران را که بدلیل فقر در گرما ویخبندان به کوه وکمر میزنند تا بتوانند شکم خود وخانواده را سیر کنند با تیر میزنید وانهارا برای همیشه از هستی ساقط میکنید ،شما کارگران معترض به معیشتشان را که حقوقهای ۵برابر زیر خط فقر را به بهانه اجتماع وتبانی بر علیه نظام دستگیر میکنید وانهارا به  احکام سنگین وشلاق محکوم میکنید مگر جامعه کور است این واقعیتهارا نمیبیند .این چه قانونی است که شلاق را برای انسانهای شریف این جامعه در نظر میگیرد در جائیکه حقوق حیوانات به بهترین شکل ممکن باید رعایت شود اما شلاق را شما به سبک دوران بربریت برای کارگران ومزدبگیران در نظر میگیرید
من کارگر دیگر تاب تحمل اینهمه ظلم وستم را ندارم وباید هر چه سریعتر تمام زندانیان را آزاد کنید ومعترضین ابان ماه را بنام اغتشاشگر محاکمه نکنید ما اغتشاشگر نیستیم در یک کلام ما به شرایط زندگیمان ،به فقر وگرانی وتباه شدن زندگی خود و فرزندانمان معترضیم

کارگر به تنگ امده از شرایط خود و مردم عزیزم‌

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.