“ما میایم!”، شعر از شمی صلواتی

ما آینده سازانیم
برای  فتح فردا!
نباید دل را در حسرت زمان بر باد رفته
به خاک  بسپاریم
ما می آیم! ….

————————————————–

ما میایم!
باز به ساز غم،
زبانه می کشد دلم!
[همچون هیزم خشک
با شعله های سرخ از تنور خشم
٭٭٭٭

فریاد بر آمده از درد را می شنوم،

٭کودکی افتاده بر خاک!
بر خاکی آغشته به خون
خونی که عمریست می چکد بر این خاک
باید  ببلعد خود ارتجاع خون ریز را!
[دراین خاک!
٭٭٭٭٭
٭باید بلند و رساتر باشد فریادمان
ما که از این دنیای!
پر ازطمع و نابرابر بیزاریم
باید  به هم گره  بزنیم دستهایم  را

٭ما آینده سازانیم
برای  فتح فردا!
نباید دل را در حسرت زمان بر باد رفته
به خاک  بسپاریم
ما می آیم!
٭ای ترسوهای بزدل و تهی از وجدان
ما شما را به دریا نمیریزیم
تا دریا را به سم جنایت و میکروب رزالت آغشته سازید
ما شما را در دشتها دفن نمی کنیم
تا تخم جهل  از خاک بروید
ما آمده ایم
تا شما را به شعله های  آتش خشم  انقلاب بسپاریم
انقلابی برای  زندگی.

شمی صلواتی
۲۲/۱۲/۲۰۱۹

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.