اطلاعیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین در همبستگی با خانواده های داغدار

اعلام می داریم که تا برآورده شدن خواستهایتان در کنار شما می مانیم و عهد می بندیم که همواره پژواک صدای حق طلبانه شما علیه جنایات جمهوری  اسلامی باشیم. ….

——————————————

28738

اطلاعیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در  وین در همبستگی با خانواده های داغدار

پنجم دیماه برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ ، در چهلمین روز سرکوب خونین اعتراضاتِ مردمی که برای نان، کار و آزادی در خیابانها به شکل فجیع کشته و مجروح شدند، در همبستگی با خانواده های داغدار ، و پشتیبانی از هزاران هموطن اسیری که هم اکنون در زندان ها زیر سخت ترین شرایط ضدانسانی بسر می برند.

اعلام می داریم که تا برآورده شدن خواستهایتان در کنار شما می مانیم و عهد می بندیم که همواره پژواک صدای حق طلبانه شما علیه جنایات جمهوری  اسلامی باشیم.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در  وین

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.