کودکان در ۸ استان ایران دچار سوء تغذیه هستند

استاندار لرستان با بیان اینکه این استان درگیر سوء تغذیه در کودکان می باشد، افزود: امروز هشت استان کشور دارای سوء تغذیه کودکان  است.
موسی خادمی، افزود: کودکان جزء ضعیف‌ترین گروه‌ها هستند که از آسیب‌های اجتماعی متاثر می‌شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.