کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری: به یاد جانباختگان، با فراخوان پنج دی به خیابان بیاییم!

اتحاد سوسیالیستی کارگری نیز به نوبه ی خود از فراخوان پنجم دی ماه حمایت می کند و خود را بخشی از جنبش انقلابی و مستقل کارگری و توده ای موجود می داند. …. (دنباله…)

محمد حسین مهرزاد: طاقت بیار رفیق!، نامه سرگشاده به جولیون آسانژ وحامیان وی

با یقین حدس میزنم که این نامه همانند بسیاری از نامه ها که برایت ارسال می شود به دستت نمی رسد تا تو فکر کنی فراموش شده ای. اما شاید روزی این نامه و نامه های دیگر را بخوانی. بدان که تو سمبل روشنگری و افشاگری جنایات و جاسوسی ها علیه مردم هستی و آزار و اذیت های فرسایشی که متحمل شدی، بهای مبارزه تو در این راه و در راه آزادی است. به همین دلیل ایستادگی تو اهمیت دارد. …. (دنباله…)

راهکار سوسیالیستی: نئولیبرالیسم هار و عریان در ایران

همزیستی محافظه کاری و نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران برای مدت ۳۰ سال است که ادامه دارد. هم تضاد دو برخوردهای تند و هم هم آوایی بین این دو برقرار است نمونه اولی برخورد با اصلاح طلبان و جریان انتخابات ۱۳۸۸ و نمونه دومی برخورد با مردم معترض و دادخواه در دی ماه ۱۳۸۹ و آبان ۱۳۹۸ است. …. (دنباله…)

تابش سیاست‌های نولیبرالی بر اقتصاد ایران

دکتر فریبرز رئیس‌دانا در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌گوید که این مشکل دولت روحانی یا احمدی‌نژاد و دیگری نیست. او اساسا ساختار اقتصادی ایران را نولیبرال توصیف می‌کند و بر این باور است که تمامی جناح‌های سیاسی در ایران، در حقیقت، تحت تاثیر پرتوی اقتصاد نولیبرالی هستند. …. (دنباله…)

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: حکم‌های سنگین زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگری

برنامه‌ی نظارت نگرانی خود را از محکومیت و آزار قضایی خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی خانم عسل محمدی، و آقای محمد خنیفر ابراز می‌‌کند. این حکم‌ها‌ با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق آنها از حقوق کارگران صادر شده است. …. (دنباله…)

«هنوز؟»، شعر ار شمی صلواتی

هنوز کسی  مرا برای همدردی،
به خانه مادران جانباخته دعوت نمی کند
هنوز روزنامه ها از نیزارهای ماهشهر
ننوشتند،
و کسی از قتل کودکان
هنگام عبور از خیابان خبری نیاورد …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: دستگیری جوانان، نویسندگان، هنرمندان و جراحی کتاب ‌های درسی!

اکنون حکومت اسلامی ایران در درون و برون دست به گریبان بحران های بسیار و به یک بن بست رسیده است. دیگر جامعه کنونی ایران، حاضر نیست هم چون سابق به تبعیض، فقر، سرکوب، سانسور و کشتار حکومت اسلامی گردن بگذارد به طوری که خیزش عمومی دی ماه ٩۶ و آبان ماه امسال نشان داد که جامعه ما، در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماسی به بن بست رسیده است و راه خروجی ندارد. …. (دنباله…)

کمیته عمل سازمانده کارگری: اعتصاب سراسری معلمان چه نقشی در معادلات دی‌ماه می‌تواند ایفا کند؟

اگر هفتۀ آتی آبستن اعتراضات خیابانی ولو در قد و قامتی کوتاهتر و کوچکتر از آبان باشد، سلاح اعتصاب در دست معلمان دیگر فقط نقش «همبستگی» عملی با مردم را پیدا نمی‌کند، بلکه فراتر از آن می‌تواند جنبۀ بازدارندگی سرکوب دولتی را هم بیشتر می‌کند یا حداقل هشدار دهد که هزینۀ این سرکوب برای حکومت، گِران تمام خواهد شد و نقش یک سپر دفاعی از مردم را هم را داشته باشد. …. (دنباله…)