گفتگوی رضا گوهرزاد از برنامه چالش تلویزیون اندیشه با مهرداد درویش پور

موضوع برنامه: پیرامون نشانه شناسی شعارها علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر ….

—————————————————–

Chalesh 12-15-19 چالش from reza goharzad on Vimeo.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.