لیست کودکان کشته شده زیر ۱۸ سال به ۲۴ نفر رسید

 1. رضا نیسی ۱۶ سال
 2. احمد جعاوله ۱۷  سال
 3. نیکتا اسفندانی ۱۴ سال
 4. آرمین قادری ۵۱سال
 5. خالد غزلاوی ۱۶سال
 6. امیرحسین دادوند ۱۷سال
 7. پژمان قلی‌پور ۱۸سال
 8. پدرام جعفری ۱۸سال
 9. امیررضا عبداللهی ۱۳سال
 10. محمد بریهی ۱۷سال
 11. محمدرضا احمدی ۱۷سال
 12. آرین رجبی ۱۷سال
 13. ساسان عیدی‌وند ۱۷سال
 14. مجاهد جامعی ۱۷ سال
 15. حمزه(محمد) بریهى۱۷ساله کوى آسیه آباد اهواز
 16. ‏احمد آلبوعلى (دریس)،۱۷ ساله،معشور (ماهشهر)
 17. ‏على غزلاوی ۱۲ساله،محمره (خرمشهر)
 18. محمد داستان خواه۱۵ ساله، شهرک صدر شیراز
 19. مهدی ولی پور ۱۶ ساله، که در ۲۶ آبان زخمی سپس چند روز بعد در بیمارستان امام حسین بهارستان درگذشت.
 20. محسن محمدپور ۱۷ ساله، محمره (خرمشهر)
 21. محمد جواد عابدی ۱۶ ساله
 22. ابراهیم مرادی ۱۸ ساله، جوانرود
 23. علی‌رضا نوری ۱۷ ساله، شهریار
 24. حسام بارانی فرد ۱۷ ساله، روانسر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.