ارسالی سامان میره کی در رابطه با روز جهانی کوهستان

یه طرف دسته هایی از انسان ها را می بینم که با مجهز ترین وسائط و امکانات مدرن پوششی فصل آن هم با فتن و اختیارات قاطع به قله هایی خیلی مرتفع و با هزینه هایی کلان پای کوبی آن روز خود را آماده می کنند، در سوی دیگر نیز، نان آوران و زحمتکشانی را می بینم که هر روز،  با حمل بارهای سنگین و غیر قابل تحمل و با وجود خطرات پیش رو در طول مسیرهای گلوگاه، نان را به قیمت جان می خرند. …. (دنباله…)

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: صدور حکم زندان بر علیه کارگران و مدافعان جنبش کارگری محکوم است

نه با تک‌ تیرانداز و زندان، نه با ریاکاری و دروغ و نیرنگ، نه با جعبه شاموراتی بازی صندوق رای و… کارگران و زحمتکشان، مرعوب نخواهند شد و تا  رسیدن به حق و حقوق خود تلاش و مبارزه را ادامه خواهند داد. تاریخ نشان داده است هیج تاج و تختی توان ایستادگی در مقابل اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و توده های مردم زحمتکش را نخواهد داشت. …. (دنباله…)

امیر امیرقلی از ناعادلانه بودن روند صدور حکم قضایی می گوید

امیر امیرقلی، یکی از فعالان کارگری و از اعضای نشریه گام که به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از ناعادلانه بودن روند صدور حکم قضایی می گوید. …. (دنباله…)

تقی روزبه: معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!

آن چه که از این تجربه برجای می ماند و درسی که پیشاروی ما قرارمی گیرد، همانا هشیاری نسبت به  پی آمدها و آسیب هائی است که توسط قدرت ها و مدافعان سیستم و مناسبات حاکم  با اشاعه آگاهی و گفتمان های کاذب و فریبنده برای جذب و کانالیزه کردن آراء مردم ناراضی و جنبش ها به درون سیستم و از این طریق پراکنده و آشفته ساختن صفوف جنبش ضدسرمایه داری است. این همان خطری است که در آمریکا نیز به شکل دیگری جنبش اعتراضی نسل های جدید و جوانان را تهدید می کند. …. (دنباله…)

کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه: احکام کیلویی در بازار قضائی!

این روزها همانطور که کیلویی از سفره مردم میدزدند، کیلویی اینترنت قطع میکنند، کیلویی حکم زندان میدهند و کیلویی معترضان را میکشند، باید تنها امیدمان به آتشفشانی از همبستگی و تشکل یابی از پایین جامعه باشد که واقعا اگر فوران کند، میسوزاند و ذوب میکند. …. (دنباله…)

سپیده قلیان: مشروعیتی برای این احکام قائل نیستم

هیچ مشروعیتی برای این احکام قائل نیستم و از ابتدا می دانستم که آزادی موقت ما چیزی جز کارناوال نمایشی برای مسولان نبوده است. در روزهای آینده اعتراضهای خود را به هر طریقی که برایمان مقدور باشد ادامه خواهیم داد …. (دنباله…)

سهراب مبشری: آیا لیبرالیسم و نئولیبرالیسم یکی است؟

ترکیب دیکتاتوری سیاسی و سیاست نئولیبرال اقتصادی امروز دیگر یک نسخه بسیار رایج در جهان است. اصول سیاست اقتصادی نئولیبرال در سراسر جهان یکی است و همان است که بنیانگذاران نئولیبرالیسم در نیمه قرن بیستم فرموله کردند. در منشورهای اولیه و بنیادین نئولیبرالهایی مانند فریدمن و هایک، تکیه بر نسخه های اقتصادی است و از نظام سیاسی مبتی بر آزادی و دمکراسی به عنوان شرط اجرای این نسخه ها نام برده نمی شود …. (دنباله…)

رضا خندان: در ایران یک دوره وحشت و خشونت پیش رو خواهیم داشت

کسانی که در زمان ناآرامی‌های ایران در بطن این اعتراضات بوده‌اند، بهتر از هرکس می‌توانند بگویند واقعا در آن روزها چه اتفاقاتی افتاد. رضا خندان در گفت‌وگو با نسرین بصیری مشاهدات خود را از ناآرامی‌های ایران بیان کرده است. …. (دنباله…)