دادگاه تجدیدنظر احکام متهمین پرونده هفت‌تپه را صادر کرد

طی این احکام اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و اجرایی محکوم شدند ….

—————————————————

2247

دادگاه تجدیدنظر احکام متهمین پرونده هفت‌تپه را صادر کرده و طی این احکام اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و اجرایی محکوم شدند. این آرا غیرقابل قبول و در حکم محاکمه طبقه کارگر محسوب می‌شوند و نشان از ظالمانه بودن تمامی این سیستم فاسد در برخورد با کارگران و حامیان آنان است.

لازم به ذکر است که این احکام ۵ ساله میزان احکام اجرایی متهمان محسوب می‌شود و احکام هنوز با جزئیات ابلاغ نشده اند.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.