علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به ۵ سال زندان محکوم شد

علی نحاتی به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۵ سال زندان محکوم شد ….

…………………………………………….

ali-nejati

علی نحاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام، از سوی شعبه بیست و هشتم  دادگاه های انقلاب تهران  به پنج سال حبس محکوم گردید.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.