تقی روزبه: شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها!

یکی از شگردهای شناخته شده بورژوازی و نظام های هرمی و سلسه مراتبی، چهره سازی و بازنمائی جنبش ها در قالب شخصیت ها و رهبران و نمادها و نهادینه کردن آن ها در این یا آن فرد و جریان و ساختارهای سلسه مراتبی است تا از این طریق بهتر بتوان جنبش ها را کنترل کرد و آن را به زمین بازی خود کشاند. …. (دنباله…)

عضو هیئت ‌رییسه مجلس: تعداد زیادی را کشتیم وحق داشتیم بکشیم!

تایید نماینده مجلس: «در ماهشهر تعداد زیادی از مردم به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند» …. (دنباله…)

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به ۵ سال زندان محکوم شد

علی نحاتی به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۵ سال زندان محکوم شد …. (دنباله…)

احضار ۱۶ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به پلیس امنیت

۱۶ نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به پلیس امنیت احضار شده اند تا به آن ها اخطار داده شود از شرکت در فعالیت های صنفی و سندیکایی و حضور در تجمعات سندیکایی خودداری کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد گفته است مرعوب این فشارها برای انحلال سندیکا نخواهد شد …. (دنباله…)

وخامت وضعیت سها مرتضایی در بازداشت/ تداوم بی خبری از ابوالفضل نژاد فتح و یاشار دارالشفا

مسئولیت کوچکترین عواقب این بازداشت‌ها مستقیما بر عهده وزارت علوم و مسئولین دانشگاه هاست که طی چند هفته گذشته علاوه بر همکاری با نهادهای امنیتی از زیر بار پیگیری وضعیت بازداشت شدگان شانه خالی کرده اند. …. (دنباله…)

ارسال پیام کوتاه دادگاه به بازداشتی های هفت‌تپه و نشریه گام

روز چهارشنبه ۲۰ آذر از طریق پیام کوتاه به رفقای بازداشتی هفت‌تپه و نشریه گام اطلاع داده شده که آراء دادگاه تجدیدنظر آنان بنا به رویه جدید سیستم قضایی بدون حضور متهمان و وکلای آنان توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر غیابی صادر شده است. …. (دنباله…)

جان سها مرتضایی در خطر است

سها مرتضایی به بیماری قلبی مبتلاست و پرونده‌های پزشکی او نیز دال بر این امر است. بنا بر اطلاع شورای صنفی دانشجویان، وضعیت او نامناسب است و عدم دسترسی او به وکیل و حق تماس تلفنی طی ۲۵ روز گذشته، نگرانی‌های موجود را شدت بخشیده است. …. (دنباله…)