چهار فعال زنان در پرونده “ندای زنان ایران” به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شدند

چهار فعال زنان در پرونده “ندای زنان ایران” هر کدام بابت اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام به ترتیب به سه سال , شش ماه و  هشت ماه زندان محکوم شدیم که سه سال از آن اجرایی است ….

——————————————-

2233

آنان در صفحات خود در اینستاگرام نوشتند:
ما چهار فعال زنان در پرونده “ندای زنان ایران” هر کدام بابت اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام به ترتیب به سه سال , شش ماه و  هشت ماه زندان محکوم شدیم که سه سال از آن اجرایی است.
در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ رای صادره برای   ما چهار نفر اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، مریم محمدی، اسرین درکاله در پرونده “ندای زنان ایران” از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد و بر طبق رای صادره از اتهام تشکیل و عضویت در گروه غیر قانونی(ندای زنان ایران) به قصد براندازی تبرئه شدیم و به اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام با مصداق بی حجابی برای هر کدام از ما فعالین زنان در این پرونده سه سال ، شش ماه و  هشت ماه زندان صادر شده که سه سال آن اجرایی است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.