جلسه تلگرامی جمعه: جامعه‌شناسی جنبش دانشجویی و صدای سوم در ایران با شرکت دکتر درویش پور

گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی: دعوت شما به جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه  ۱۳ دسامبر، سرعت ۶ و نیم عصر اروپا ….

2226

در کانالهای زیر:
https://t.me/joinchat/CPd7yD6WygdJXnSzgsyIzA

کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی)
https://t.me/tribunesarzaminman

گروه حمایت از فعالین کارگری دربند
https://t.me/joinchat/B_eI9kR1h5OXShEbPZTVoQ

گروه تالار گفتمان
https://t.me/joinchat/I1RQZ1cTgTArFdo25EhkSA

گروه آگاهی سکولاریسم ، دمکراسی
https://t.me/joinchat/M7TQU0nMyz27zl2kApRMxg

گروه آگاهی، اتحاد، آزادی
https://t.me/joinchat/HJEguU8QXoM4v6fIYI8E-w

گروه جمهوری ایرانی
https://t.me/joinchat/CPd7yEen_1Ya2Chyp0ks1Q

گروه گذری بر سیاست
https://t.me/joinchat/CPd7yEHjFbG8QyIjq7r_mw

دوباره میسازمت وطن
https://t.me/joinchat/CPd7yEeB6oF33yvONKk5KA

———————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.