پیام از هفت‌تپه به سرزمین اشغالی مغان!

به کارگران، مزدبگیران، زحمتکشان و مردم رنج کشیده سرزمین اشغالی مغان! ….

——————————————————-

2202

همکاران عزیز!
از سرزمین اشغالی هفت‌تپه با شما حرف میزنیم. وقتی پیام چند تن از شما عزیزان که به ما نوشته بودید منتشر شد تحت تاثیر قرار گرفتیم. ما و شما همه بردگان سرزمینهای اشغالی هستیم یکی در هفت‌تپه و دیگری در مغان و آن یکی در فولاد ملی اهواز و دیگری در آذرآب و هپکو و واگن پارس و کارخانه قند و  همه جا و همه جا! ما همه قربانیهای سیستم استثمار و غارت، هم سرنوشت و هم دردیم. یکبار با نظام سرمایه داری به قول خودشان “متعارف ” شیره جان ما را میکشند و پول به جیب میزنند و یک بار دیگر برای اینکه صدچندان از قبل ما سود کنند ما را با خصوصی‌سازی در فلاکت صدچندان اسیر میکنند.

حکایت و وضعیت ما و شما یکی است. اگر فلسطین را اسرائیل اشغال کرده، هفت‌تپه را خاندانی داعشی به نام اسدبیگ اشغال کرده است. اما ساده لوحی است اگر فکر کنیم این خصوصی‌سازی فقط یک اشتباه از سوی یک مسئول خاص بوده و قرار است آن یکی مسئول بیاید و ما را نجات بدهد. نه! تمام این دولت و حکومت و دستگاههای قضائی و امنیتی، همه و همه گوش به فرمان و خدمت کار این زالوهای اختلاسگر و فاسد و تن پرور و داعشی و فاضلابی ِ خصوصی‌سازی هستند. عین غلامهای حلقه به گوش برای کارفرماها و سرمایه دارها و برای خصوصی‌سازی خدمت میکنند! دخیل بستن به این مقام و آن مقام، فقط پیروزی را به تاخیر می اندازد!

عزیزان سرزمین اشغالی مغان!
صدای شما را شنیدیم. با تمام امکانات در حمایت از شما خواهیم کوشید! وقتی ما تنها و تنها خودمان و اتحادمان را داریم که باید به آن تکیه کنیم، پس نباید دست نگه داشت. همین چند روز قبل، ما هفتاد و سه روز اعتصاب را به حالت تعلیق درآوردیم. هفتاد و سه روز اعتصاب درخشان و متحدانه. اگر چه ضعفهایی هم داشتیم و گاهی برخی سعی کردند بین بخشهای مختلف، اختلاف بیندازند و یا مثلا تعدادی جاسوس و خودفروش سعی میکردند به کارفرمای فاسد و نیروهای امنیتی و قضائی کمک کنند، اما هفتاد و سه روز اعتصاب، تمامی این مسئولین حامی فساد و استثمار را تسلیم کرد و کارفرما سرانجام تعهداتی داد. مسئولین ضامن شدند که کارفرمای فاسد به تعهداتش عمل می‌کند. اما امروز شاهد بودیم که مسئولین نشان دادند که زیر تعهدات میزنند! نخست شورای تامین شهر واسطه شد که اعتصاب معلق شود و  تضمین کرد که کارفرما به تعهداتش عمل خواهد کرد. اما برای بار هزارم ثابت شد که اینها فقط به فکر امنیت کارفرما هستند.

ما در این چند روز شاهدیم که کارفرمای دزد داعشی هفت‌تپه برای اجرای یکی از تعهداتش که هنگام تعلیق اعتصاب و با ضمانت شورای تامین شهرستان به آن متعهد شده بود اعلام میکند که باید از شورای تامین مجوز بگیرد! شورای تامین و کارفرما دستشان در یک کاسه است. حتما شما هم همین مسایل را تجربه کرده اید. این یعنی چه؟ یعنی ما در هفت‌تپه و شما در مغان و بقیه عزیزان در جاهای دیگر نباید به وعده های مسئولین گوش کنیم. این خلف وعده اخیر توسط کارفرمای داعشی هفت‌تپه باعث شده که همکارانی اعلام کنند که ما اینبار باید آنقدر بجنگیم که کل این مسئولین و تشکیلاتشان برکنار شود. معنی این خلف وعده ها این است که حتا برای یک لقمه نان و یا برای تعهد کارفرما به تعهدات، اصلا نمیشود به قول و امضای شورای تامین و این مسئولین تکیه کرد و تنها راه باقی مانده راه دیگری است!

کارگران، مزدبگیران و مردم عزیز سرزمین اشغالی مغان!
درباره مصایبی که در اثر خصوصی‌سازی بر شما رفته تا حدودی با خبر شده ایم و بدانید ما هم همان اوضاع را داریم. برخی میخواهند فریب بدهند که این شکل اجرا شده خصوصی‌سازی درست نیست و باید شکل درستش اجرا شود! دروغ است! خصوصی‌سازی خوب و بد ندارد، تمامشان سر و ته یک فاضلابند. بیایید متحدانه علیه این بساط خصوصی‌سازی و استثمار و بردگی مبارزه کنیم. ما از مطالبات و خواسته های شما حمایت میکنیم و اعلام آمادگی میکنیم که با تمام امکانات از شما حمایت میکنیم.

عزیزان سرزمین اشغالی مغان! همکاران در هپکو و آذرآب و واگن پارس، فولاد اهواز و سایر کارخانجات و سرزمین های اشغالی توسط داعشی های خصوصی‌سازی و حامیان دولتی شان! ما را متحد و حامی خود بدانید.
اتحاد بین ما، تنها راه، تنها راه، تنها راه، تنها راه پیروزی است: تنها راه پیروزی، اتحاد است؛ پاینده باد کارگران متحد در سراسر کشور

جمعی از کارگران از سرزمین های اشغالی هفت‌تپه.

رونوشت به: کارگران هپکو، واگن پارس، آذرآب، فولاد اهواز و تمامی کارگران اسیر شده در بردگی مضاعف خصوصی‌سازی در سراسر کشور

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه
kargare7tape@

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.