بازگشت به کار اسماعیل بخشی

کارگران هفت تپه بازگشت به کار فوری اسماعیل را به عنوان یکی از شروط تعلیق اعتصاب اعلام کرده بودند. ….
——————————————-

2192
امروز جمعه  ۱۵ آذر ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی بعد از مدت ها آزار و اذیت و حبس و دوری از همکاران و دوستان، بالاخره و در اثر مقاومت خود و خانواده و دوستان و همکارانش و همچنین به عنوان یکی از نتایج اعتصابات متحدانه کارگران هفت تپه، درمیان استقبال همکاران خود در شرکت حاضر شد. کارگران هفت تپه بازگشت به کار فوری اسماعیل را به عنوان یکی از شروط تعلیق اعتصاب اعلام کرده بودند.

کارگران هفت تپه همچنین اعلام کرده اند که منتظر اجرای سایر تعهدات کارفرما هستند که برای تعلیق اعتصاب و مکتوب متعهد شده است. در غیراینصورت ادامه اعتصاب را اینبار مستقیما در مقابل فرمانداری از سر خواهند گرفت.

https://t.me/syndica_7tape

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.