امروز حکم نا ناجی صادر شد

۵ سال و ۶ ماه زندان ….

—————————————–

neda-naji

جمال عاملی همسر ندا ناجی:
‏حکم ‎ندا ناجی بعد از ۲۱۸ روز بازداشت امروز صادر شد.
۵ سال و ۶ ماه زندان به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر که ۵ سال از آن قابل اجراست.

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.