کلیپ: نامه یک جانباخته به یار در بندش

یاد همه جانباختگان راه آزادی گرامی و راهشان پر رهرو باد! به امید رهایی مردمان ستمدیده و برچیده شدن بساط دیکتاتوری در ایران ….

——————————————————

شعر، متن و صدا: سیامک غفاری
موسیقی: قطعه امانوئل از کریس بوتی
یاد همه جانباختگان راه آزادی گرامی و راهشان پر رهرو باد
به امید رهایی مردمان ستمدیده و برچیده شدن بساط دیکتاتوری در ایران

https://www.s-rahkar.org
info@s-rahkar.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.