تاکنون ۱۳کودک به ضرب گلوله‌ی نیروی‌های سرکوب‌گر کشته شده‌اند:


2168

امیررضا عبداللهی (۱۳سال‌)
نیکتا اسفندانی (۱۴سال)
آرمین قادری (۱۵سال)
خالد غزلاوی (۱۶سال)
رضا نیسی (۱۶سال)
احمد جعاوله، محمد بریهی، محمدرضا احمدی، آرین رجبی، ساسان عیدی‌وند، امیرحسین دادوند (۱۷سال)
پژمان قلی‌پور و پدرام جعفری ( ۱۸سال)

———————————————


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.