اعتصاب‌های کارگری در اراک از سر گرفته شد

2165

کارگران سه کارخانه بحران‌زده اراک، هپکو، آذرآب و واگن‌پارس در اعتراض بە نامشخص‌بودن وضعیت کارخانە‌ها و عدم دریافت حقوق معوقە دست به اعتراض زدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.