فراخوان عام به آزادیخواهان و انسان های شرافتمند!

اجتماع اعتراضی: روز دانشجو د ربرابر ماست، به استقبال آن برویم! روز پنجشنبه پنجم دسامبر در میدان یرن توریت، گوتنبرگ ساعت ۱۶ ….

———————————————————-

2160

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.