صدور قرار بازداشت موقت برای سها مرتضایی!

بنا به توییت مصطفی نیلی، وکیل سها مرتضایی در حساب توییتر خود، پرونده ی مرتضایی در مرحله ی باز پرسی است و قرار بازداشت موقت برای وی صادر شده است. ….

——————————————
از طرفی مسئولین دادسرا اجازه ی ورود به شعبه و اعلام وکالت را به وکیل سها مرتضایی نداده اند.

2115

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.