اسامی تعدادی از دانشجویان بازداشتی

اسامی تعدادی از دانشجویان بازداشتی که بدست کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور رسیده ….

————————————–

daneshjo-zendani

اسامی تعدادی از دانشجویان بازداشتی که بدست کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور رسیده و بازداشتشان مورد تایید قرار گرفته به شرح زیر است:

۱. سها مرتضایی_ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۲.امیر فرصتی_ هنرهای زیبا دانشگاه تهران

۳. نرگس باقری_ دانشگاه هنر تهران

۴. ابراهیم گرانپایه_ هنرهای زیبا دانشگاه تهران

۵.علیرضا صفوی_ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکاه تهران

۶. حسن خلیفه ای_ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۷. کامیار ذوقی_ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۸. مهران قندی_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۹. علی فاضل زاده_ فیزیک دانشگاه تهران

۱۰. سعید احمد زاده_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۱۱. صائب هاشم پور_ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۱۲. سعید محبی_ ادبیان و علوم انسانی دانشگاه تهران

۱۳. عرفان رافعی_ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۱۴. ابولفضل نژاد فتح_ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۵. یاشار دارالشفا_ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

١۶. ملیکا قراگؤزلو_ دانشگاه علامه طباطبائی

١٧. علی نانوائی_ دانشگاه علامه طباطبائی

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.