یاشار دارالشفا در بند ۲۰۹ زندان اوین است

یاشار دارالشفا در بند ۲۰۹ زندان اوین است و پریشب با خانواده تماس گرفته و گفته است که پای آسیب دیده اش را آتل بندی کرده اند ….

——————————–

darolshafa

یاشار دارالشفا در بند ۲۰۹ زندان اوین است و پریشب با خانواده تماس گرفته و گفته است که پای آسیب دیده اش را آتل بندی کرده اند

یاشار روز جمعه در منزل دوستش توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر و پس از بردنش به خانه شان تمام خانه را زیر و رو کرده و او را با وسایل شخصی اش از جمله به اوین می برند.

منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.