کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران را محکوم می کنیم

به نوشته وب‌سایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری،‌ ایران در رده پنجم جدول این اتحادیه در زمینه نقض حقوق کار قرار دارد. ….

———————————————-

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری:
سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران را محکوم می کنیم

شارون بارو، دبیرکل این اتحادیه، با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان در ایران، گفت این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم به توصیف او،‌ «چپاولگر» باید تغییر کند. او افزود سرخوردگی‌ها و نگرانی‌های مردم، به ویژه درباره دستمزدهای کم، با خشونت دولتی و سرکوب تشکل‌های کارگری حل نمی‌شود.

به نوشته وب‌سایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری،‌ ایران در رده پنجم جدول این اتحادیه در زمینه نقض حقوق کار قرار دارد.
خانم بارو با اشاره به تظاهرات در شیلی و ایران و سیاست‌های مشابه دولت‌های این دو کشور در برخورد با معترضان گفت که به جای برخوردهای خشونت‌بار، حداقل دستمزد باید افزایش یابد و آزادی تشکل‌یابی به رسمیت شناخته شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.