فراخوان سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان: دفاع از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی – لندن

ما از تمامی زنان و مردان آزادیخواه، مبارز و مترقی می خواهیم که به ما بپیوندند تا همراه هم بتوانیم صدای مردم مبارزی باشیم که در چند روز گذشته خواب را از چشم همه مرتجعین حاکم ربوده اند. ….
—————————————————-

farakhan

افزایش قیمت بنزین هم چون جرقه ای بود بر انبار فشرده خشم توده ها که منفجر شد. این مردم خشمگین خصوصا جوانان زن و مرد در برابر تهدیدهای رژیم، بگیر و ببند ها، کشتن دهها نفر عقب نشینی نکرده اند. در بیش از ۱۰۰ شهر حمله  و به آتش کشیدن شعب مختلف بانک ها، کلانتری ها، مراکز مذهبی، ماشین های نیروهای سرکوبگر، آتش زدن عکس خامنه ای،خمینی و روحانی و… نمونه ای از خشم و تنفر مردمی است که در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خیز برداشته اند.

ما از تمامی زنان و مردان آزادیخواه، مبارز و مترقی می خواهیم که به ما بپیوندند تا همراه هم بتوانیم صدای مردم مبارزی باشیم که در چند روز گذشته خواب را از چشم همه مرتجعین حاکم ربوده اند. صدای مردمی باشیم که مرگ را تحقیر کرده و به نبردشان با یکی از ددمنش ترین رژیم های حاکم بر جهان ادامه داده اند. صدای جوانان زن و مرد جسوری باشیم که خیابان ها را  تسخیر کرده اند.

زمان : شنبه ۲۳ نوامبر ۱۰۱۹ ساعت ۲ بعد از ظهر
مکان: مقابل سفارت ۱۶ Princes Gate London SW7 1PT

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.