فراخوان به همه نیروهای چپ و کمونیست هلند: راهپیمایی در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

به این تظاهرات بپیوندید و نگذارید آلترناتیو سازان رفرمیست و اصلاح طلب از این جنبش مردمی سوء استفاده کنند. ….

—————————————————

farakhan

احزاب- سازمانها و گروه ها و نهادها از جمله سازمان زنان هشت مارس و همه منفردین چپ و کمونیست

راهپیمایی در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از همان ابتدا، حاکمیتاش را با سرکوب کارگران و زحمتکشان  و بخصوص زنان و مخالفین خود آغاز کرد و بیش از چهل سال است که ادامه دارد.
مردم با عزم و اراده‌شان در مبارزات خود و بویژه مبارزات اخیر نشان دادند که در مقابل نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، نه تنها درمانده و مرعوب نشده، بلکه با خشم، نفرت و با ارادهای راسختر به مبارزات خود ادامه دادند.

در پی اعلام افزایش قیمت بنزین، مردم جان به لب رسیده، در شهرهای مختلف ایران به خیابانها آمدند. مردم با سردادن شعارهایی از جمله: “بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده”،”مرگ بر دیکتاتور”، “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”، “اسلام ورشکسته روی کول ما نشسته” و… خشم و انزجار خود را نه فقط نسبت به گرانی قیمت بنزین، بلکه نسبت به کل رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند.

به این تظاهرات بپیوندید و نگذارید آلترناتیو سازان رفرمیست و اصلاح طلب از این جنبش مردمی سوء استفاده کنند.

زمان: شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹
ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مکان: Het koekamp –
(لاهه) Den Haag
جنب ایستگاه مرکزی قطار دنهاگ ( لاهه)

سرنگون باد حکومت جمهوری سرمایه داری اسلامی با تمام دار و دسته اش
بر قرار باد حگومت سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگران و زحمتکشان ایران

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.