بحث آزاد در پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)

بحث آزاد: درایران امروز گرانی بهانه است؛ کل نظام نشانه است
زمان: جمعه بیست و دوم نوامبر۲۰۱۹، ساعت شش تا نه شب
مکان: کتابخانه و کتابفروشی اندیشه ….

———————————————————-

2058

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.